Zoltán Szabó

zoltan.szabo @develor.com

 

 

 

 

 

 

 

Referencie

Vyjednávanie
   Consumer Finance Holding
Vedenie ľudí, rozvoj talentov, osobný rozvoj
   ESET, Faurecia, Fremach, Plastic Omnium, Saneca Pharmaceuticals,      Východoslovenská energetika
Prezentačné zručnosti
   Východoslovenská energetika
Sociomapovanie
   Michatek
Starostlivosť o zákazníka
   Ministerstvo zdravotníctva SR
Manažment zmeny
   FTE
Systém riadenia bezpečnosti a ochrana zdravia pri práci
   GEFCO
Konzulting    Allianz, Brady, GlaxoSmithKline, Lyreco, Megavox, Kanal M.P.S., Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Profesné skúsenosti

2013 – Develor Slovakia, konzultant, kouč, tréner
2013 – Súkromné liečebno-výchovné sanatórium, psychológ
2007 – 2013 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok, psychológ
2012 – Megavox, s.r.o., psychologické poradenstvo a koučing
2010 – 2012 Allianz – slovenská poisťovňa, obchodný reprezentant
2010 – 2012 Terrapsy, konzultant osobnostného rozvoja

Vzdelanie

Univerzita sv. Cyrila a Metoda – psychológia (Mgr.)

Univerzita Komenského – psychológia (PhD.)

Institut pro systemickou zkušenost ISZ-MC, Praha – výcvik v systemickej psychoterapii, tréning v naratívnej terapii

Ister, Bratislava – Výcvik – na človeka zameraný prístup

Ministerstvo školstva – Tréning v psychologickom poradenstve

Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny – tréning supervízorov

Jazyky, v ktorých trénuje

slovenský, maďarský