Koučink

“Koučink je uvolňování lidského potenciálu směrem k špičkovému výkonu. Pomáhá lidem v učení, neučí je.” – Sir John Whitmore

V koučinku jde o partnerství, jehož posláním je definování konkrétního cíle a vytvoření podmínek, podpory a optimálního motivujícího prostředí za účelem dosažení výjimečného cíle. Koučink nás optimálním způsobem učí vytvářet si svůj úspěch, svůj život. Každý může dosáhnout všeho, čeho dosáhnout chce, pokud se naučí stanovovat si své cíle užitečným způsobem a patřičně je sladit s cíly svých kolegů, zaměstnanců, zaměstnavatelů či spolupracovníků.

Individuální koučink slouží k rozvoji manažerských a leadership dovedností, schopností překonávat problémy a zvládat změny, s kterými se koučovaný setkává v práci.

Účastník tréninkových kurzů se zaměřuje na získávání nových znalostí a dovedností díky přenosu trenéra na skupinu. V případě koučinku kvalita a úspěch procesu v první řadě závisí na motivaci a připravenosti koučovaného naplno pracovat na problémech, které položil na stůl.  Úkolem kouče je, aby si koučovaný rozšířil úroveň uvědomění si řešených problémů, pomohl mu podívat se na situaci z nového, jiného úhlu pohledu prostřednictvím na míru šitého procesu, který vede účinnými otázkami a aktivním nasloucháním. Koučovaný díky němu objeví své skryté rezervy a přijde s vhodným řešením svého vlastního specifického problému.

Koučink funguje! Dokazuje svoji sílu v mnoha případech v korporátním i soukromém životě už několik desítek let.

Koučink funguje jako samostatný proces, ale může také sloužit jako podpůrná metoda po tréninku, která podpoří implementaci s dlouhotrvajícím efektem. Protože koučink je citlivá oblast, kde osobní chemie hraje velkou roli, realizujeme vždy první setkání mezi koučem a koučovaným, na základě kterého se koučovaný rozhodne o případné spolupráci.

Klientům nabízíme individuální i týmový koučink přizpůsobený potřebám cílové skupiny, ať už jde o senior management nebo mladé talenty (potenciální manažery).

Většina našich koučinkových setkání je postavena na individuální diagnostice jako např. 360°zpětná vazba, development centrum, osobní zpráva Insights Discovery nebo na jiných kompetenčních testech.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat pro více informací ohledně individuálního koučinku, on-the job koučinku či týmového koučinku.