Konzultace

Develor přispívá k úspěchu svých klientů pomocí prodejních a HR řešení. Vytváření hodnoty, sladění procesů a jejich podpůrných systémů považujeme v naší práci za naprosto podstatné.

Vytvářet hodnotu znamená, že společně s našimi klienty vytváříme a zavádíme do praxe takové procesy, které jsou efektivní, podporují práci zaměstnanců, zajišťují efektivitu jejich práce a posilují jejich motivaci.

Zažili jsme několik příkladů, kdy excelentní nový systém nesplnil očekávání, protože nezapadl perfektně do již existujících firemních systémů a plně nepodporoval již předem nastavené byznys cíle.

Proto během našich projektů je sladění systémů a organizačních schopností a jejich hierarchie považováno za velmi důležité.

Navíc je naší výhodou to, že díky své objektivitě jsme schopni poukázat na “slepá místa“, která je těžké odhalit zevnitř firmy, protože jsme interně ovlivněni. Výsledkem toho je, že naše projekty jsou založené na vzájemné důvěře, otevřenosti a akceptování našich vzájemných kompetencí.

Jako výsledek našeho úsilí také považujeme to, že umožňujeme společnostem našich klientů efektivně reagovat na budoucí změny ekonomického prostředí na úrovni systémů a procesů a tím si zajistit udržitelnou profitabilitu svého podnikání.