EnterTraining

et
mockup2

EnterTraining je unikátní on-line aplikace vyvinutá Develorem, která slouží jako podpora konceptu x-learning. Účastníci se do aplikace nalogují on-line během přípravné fáze jakéhokoliv tréninku, aby se naladili na kurz studováním materiálů, prohlížením inspirativních videí, nebo aby ukázali svoje aktuální dovednosti v testu.  Budování komunity účastníků tréninku začíná už před jeho začátkem, kdy se účastníci navzájem seznamují v tzv.“Síni události“. Funkce “Ohodnoťte mě” poskytuje účastníkovi možnost předem získat objektivní pohled na svůj výkon ve vztahu k trénovaným kompetencím.

Během tréninku (ů) pokračuje učení zábavným způsobem účastí lidí na on-line kvízech a hlasování. Učení je doprovázené bodovacím systémem formou soutěže, díky kterému si účastník může porovnat své výsledky s výsledky ostatních. Klasická situační cvičení jsou podporována funkcí “Rychlý feedback”, která dává zpětné vazbě  dlouhotrvající účinek. Motivace a prvky soutěživosti navozují pocit hry a zdůrazňují zábavné prvky, díky kterým si účastníci nové poznatky lépe pamatují.

Na konci nebo po tréninku vyzýváme účastníky, aby si naformulovali své závazky, jak budou využívat nově získané kompetence v praxi (tzv. “Mapování závazků”). Plnění závazků následně sledují jejich kouči, podporovatelé a jsou monitorované systémem (systém například zasílá připomínky).

EnterTraining je založený na dvou všeobecně platných zjištěních:
1) “Lidé si rádi hrají” – Hravost, soutěživost, bodování a odměny jsou zakomponovány v systému EnterTraining, díky čemuž se účastníci zapojí do učení, aniž by zjistili, že vůbec vynaložili nějakou energii.

2) ”Zlepšování je nejlepším motivátorem změny” – Vizuálně působivé statistiky, tabulky a grafy monitorují a měří rozvoj na individuální i týmové úrovni a dodávají pocit dasažení výsledku.

Funkce pro HR poskytuje přehledy a zprávy o progresu a dosažených výsledcích účastníků, podává důkaz o učení s velkou přesností, pokud jde o postoj k učení a výkon, díky tomu můžeme velmi přesně nastavit další rozvojovou intervenci.

EnterTraining je výborný nástroj, který podporuje náš celkový cíl: aby bylo učení aplikovatelné, změna uskutečnitelná a výsledky měřitelné.