Řešení pro engagement

DEVELOR řešení pro engagement

Na trhu je množství konzultingových společností, které měří engagement a některé z nich realizují tréninky na zvýšení úrovně engagementu přes manažerské dovednosti. DEVELOR v rámci balíčku řešení nabízí několik unikátních metod a přístupů:

  • Vytvoření jasného souboru očekávání a nastavení cílů na základě “úrovně potřebného úsilí”, které garantuje měřitelný úspěch programu.
  • Zatímco většina konzultingových přístupů se orientuje na zvyšování engagementu prostřednictvím rozvoje leadership dovedností, v DEVELORu věříme, že zaměstnanci jsou zodpovědní za své zapojení stejným dílem.
  • Zaměřujeme se na design tzv. “Řídícího modelu pro engagement” a na “Udržovací systém engagementu zaměstnanců”, který zaručuje udržitelnost změny chování manažerů i zaměstnanců.
  • Kontinuální měření a nástroje na podporu aplikace zaručují, že tento program není jen módní záležitost sezóny, ale dlouhodobá strategie.

Rámec balíku řešení

  1. Vyhodnocení aktuálního stavu engagementu, souvisejících procesů a nastavení měřitelných cílů přes odsouhlasení úrovně potřebného úsilí.
  2. Navržení “Řídícího modelu” a “Udržovacího systému engagementu zaměstnanců”; navržení klíčových chování pro manažery i zaměstnance.
  3. Vývoj klíčových chování a představení klíčových aktivátorů udržitelnosti – vývoj nástrojů, procesů a systémů na podporu aplikace na principu Lean LEAN ©.
  4. Implementace “Řídícího modelu” a “Udržovacího systému engagementu zaměstnanců”.
  5. Realizace a měření engagementu formou kontinuálního monitoringu přes Develor dashboard (nástroj pro měření a hodnocení progresu).