Engagement zaměstnanců – rovnice DEVELORu

Engagement – rovnice DEVELORu

Úroveň motivace a zapojení zaměstnanců (engagement) je součet všech výkonů (p) odvedených na pracovišti, znásobených výškou vnitřní motivace (IC) k provedení těchto úkolů, dělená tím, do jaké míry je daná úloha v souladu s cíli společnosti (G). Následně vynásobená částkou, která je dělena počtem úloh (n).

Equation picture

Může to znít složitě, ale naším cílem v žádném případě nebylo Vás vystrašit. Proto se nyní na řešení této rovnice podívejme jednodušší optikou.

Co tedy vede k vyššímu zapojení zaměstnanců?

  1. Zvyšování na maximum počtu úkolů, které jsou v souladu s vnitřním závazkem zaměstnance a s vnitřním přáním splnit je
  2. Zajištění, aby bylo jasné, jak dané úkoly přispívají k naplňování firemních cílů a očekávání (tj. zvýšit hodnotu skalárního násobení)
  3. Zadávání úkolů, které jsou více v souladu s očekáváním společnosti (tj. nemusím dělat zbytečné věci)
  4. Distribuujeme úlohy v souladu s LEAN principy tak, že nechtěné úlohy nejsou zadávány (počet úloh snižuje míru zaměření)
  5. Průběžně měříme a motivujeme zaměstnance ke zvýšení úrovně engagementu
  6. Poskytnutí prostoru pro růst vnitřního závazku zaměstnance v souvislosti s větším počtem úkolů tím, že:
  •                    rozvíjíme kompetence zaměstnance
  •                    rozvíjíme motivaci zaměstnance
  •                    poskytujeme prostor pro osobní růst
  •                    vytváříme pracovní atmosféru, která podporuje vnitřní motivaci