Zavřít    

  DEVELOR Czech s.r.o.
  Korunní 2569/108
  101 00 Praha

  Všechny kontakty
  Kontaktujte nás    
  • Leadership a manažment
  • Postoj a nastavení mysli
  • Prodej, péče o zákazníka a vyjednávání
  • Osobní produktivita a komunikace
  • Budování týmu a spolupráce
  • Diverzita, rovnost a inkluze
  • Hodnocení a diagnostika
  • HR konsultink a koučink
  • Všechny služby
  Individuální diagnostika

  360° Zpětná vazba

  Individuální diagnostika

  Development Centrum (DC)

  Individuální diagnostika

  Assessment Centrum (AC)

  Organizační diagnostika

  Happy At Work

  Organizační diagnostika

  Analýza firemní sítě (CX-Ray)

  Nalezeno v službách a řešení

  • Napište prosím alespoň 3 znaky do vyhledávání.
  Projít všechny služby

  Najít ve zdrojích

  • Napište prosím alespoň 3 znaky do vyhledávání.
  Prohlédnout všechny zdroje

  2023 – rok, který si budeme pamatovat

  Řekněme si něco k prognózám na budoucí rok. Některé předpovídají mírnou, jiné dokonce apokalyptickou recesi. Podle prognózy MMF  bude budoucí rok bolestivý v důsledku následujících faktorů:

  • globální recese
  • pokračující válka na Ukrajině
  • zpomalení Číny
  • energetická krize v eurozóně
  • vysoká inflace (celosvětově 6,5 %)

  „Podmínky nejsou jen nestabilní, ale chaotické. Výsledky nejsou jen těžko předvídatelné, jsou úplně nepředvídatelné. Situace nejsou nejednoznačné, jsou nepochopitelné.“
  – Jamais Cascio, futurista

  Hlavní HR výzvy v současném hospodářském prostředí

  To, na čem se shodla většina zkoumaných studií a co zdůrazňuje i HR je:

  • Rostoucí inflace nás bude provázet i nadále a ovlivní naše prostředí
  • Boj o talenty bude pokračovat
  • Globální omezení dodávek budou mít vliv na byznys také v roce 2023

  Vzhledem k těmto ekonomickým okolnostem musí vedoucí pracovníci v oblasti lidských zdrojů zvážit mnohé kompromisy. Najít rovnováhu je nyní pravděpodobně těžší, než v méně turbulentních časech.
  Na změny okolo nás reagují nejen nové obchodní požadavky, ale i potřeby zaměstnanců. V roce 2023 tedy budou lidské zdroje vystaveny dvojitému tlaku. Ekonomické okolnosti je budou tlačit do snižování nákladů a snahy o úspory, na druhé straně budou muset investovat  do talentů a udělat vše pro to, aby přilákali a udrželi klíčové zaměstnance. Dalším aspektem, se kterým se bude muset HR v roce 2023 vyrovnat, budou důsledky fenoménu tzv. Velké rezignace. V důsledku tohoto trendu od roku 2021 opustilo společnosti velké množství lidí. S tímto souvisí i nízká angažovanost některých zaměstnanců, kteří sice z firem neodcházejí, ale během své pracovní doby neudělají nic nad rámec potřebného minima.

  Jaké největší výzvy budou muset personalisté řešit v roce 2023?

  1. Očekávání nových zaměstnanců – první dojem a zkušenosti uchazeče jsou důležité. Lidem záleží na tom, aby se s nimi dobře zacházelo a aby si jich vážili od prvního momentu, kdy se dostanou do kontaktu se společností.

  2. Flexibilita (místo, čas) – v současnosti převažuje tendence přejít od zaměření se na přítomnost k zaměření na výkon. Ne každý se chce vrátit do práce. 1/3 zaměstnanců  se nechce vrátit do práce na plný úvazek. 3/4 zaměstnanců uvedly, že se lépe dokážou soustředit a mají více energie při práci z domova.

  3. Příslušnost a účel – zaměstnanci chtějí vědět, do jakého celku zapadají a jak. 70 % zaměstnanců tvrdí, že od práce, kterou dělají očekávají, že má smysl.

  4. Benefity – důsledkem pandemie Covidu je zapotřebí k tématu zaměstnaneckých benefitů přistupovat více holisticky. Společnosti se musí zaměřit na podporu svých kolegů v oblasti duševní a emocionální pohody.

   

  Ale co je nejdůležitější,

  HR by si mělo nasadit kyslíkové masky jako první, aby mohlo pomoci ostatním!
  Lana Faust Križan, Group HR Vice President – MOL Group

  Odpovědí je leadership zaměřený na člověka

  V květnu 2019 Světová zdravotnická organizace (WHO) oficiálně uznala syndrom vyhoření jako chronický zdravotní stav a nazvala ho „fenoménem povolání“, aby vyjádřila fakt, že jde o syndrom, způsobený chronickým stresem v práci.

  Studia společnosti Gallup ukázala, že pokud se o zaměstnance jejich nadřízený, nebo někdo v práci stará, je větší pravděpodobnost, že ve společnosti zůstanou, získají více zákazníků, jsou podstatně produktivnější a vytváří větší zisky. Při zkoumání souvislosti mezi styly vedení a ziskovostí výzkum také ukázal, že největší vliv na produktivitu a ziskovost má soucitný styl vedení.

  Co máme na mysli pod pojmem leadership zaměřený na člověka?

   

  Lídři, zaměřeni na člověka, upřednostňují své lidi a kulturu.

  Nejde však o to, aby se lidé zalíbili, nebo aby se zaměřovali jen na pocity. Důležitý je i soucit, což je schopnost citlivě vnímat problémy, kterým lidé čelí, reagovat na ně s empatií a následně přijmout opatření na jejich podporu a rozvoj. Jde o skutečný záměr přispět k blahu druhých a vidět, jak se jim daří. Někdy si to může vyžadovat poskytování upřímné zpětné vazby, ale většinou jde o to, abychom viděli, jak může každý z nás přispět ke štěstí druhých.

  Vedení lidí bylo vždy hlavním prvkem lidské zkušenosti a formálně i neformálně se studuje již tisíce let. Když si představíme lídra, obvykle si myslíme, že jeho úkolem je jednoduše definovat jasnou vizi, která odpovídá na otázky „Co? Proč? a Jak?“ v rámci organizace. Při definování přístupu a kritérií, kterých chce společnost dosáhnout, lídr poskytuje zaměstnancům směr, pomoc a cíl, které motivují zainteresované strany k dosažení úkolů, nebo strategických cílů.

  Leadership zaměřený na člověka jde ale nad rámec této definice. Možná vám v této souvislosti vyvstávají otázky: Dělá mě soucitný přístup jako lídra „měkkým“? Proč a jak spojení vůdcovských schopností a soucitu zlepší moje vedení ve společnosti? Základním principem leadershipu zaměřeného na člověka je, že leadership znamená více, než jen mít následovníky. Není to titul a nelze ho dosáhnout tím, že budeme dodržovat několik zásad. Může být formální, nebo neformální, založený na skutečné a nebo předstírané moci, na roli nebo kontextu.

  Vedení je komplexní, ale nejdůležitějším požadavkem na dobrého lídra je odvaha přijímat správná rozhodnutí, ať už jsou populární, nebo ne. Lídr zároveň musí umět přitáhnout všechny zainteresované strany – ať už zaměstnance, investory nebo komunitu – k přesvědčivé vizi. Leadership zaměřený na člověka proto nevypadá u každého stejně. Každý má svůj vlastní osobní styl vedení – nezáleží na tom, jestli jste vedoucí pracovník, nebo výkonný zaměstnanec. Jestli se chcete stát lídrem, zaměřeným na člověka, musíte udělat první krok na osobní cestě, abyste prozkoumali své vlastní psychologické, fyzické, týmové a organizační vůdčí schopnosti.

  Pojďme si to shrnout…

  1️. Svět VUCA se stává světem BANI

  Křehká (Brittle), úzkostlivá (Anxious), nelineární (Non-linear) a nesrozumitelná (Incomprehensible) – to je definice dnešní obchodní reality. Aby se v ní HR dokázalo orientovat, musí pomoci přinést kapacitu a odolnost, empatii a všímavost, kontext a adaptabilitu, transparentnost a intuici. HR musí být protiváhou prostředí VUCA/BANI, např. vytvářet klid a stabilitu. V nestálém světě by mělo HR poskytovat klid, v nejistém světě jistotu, ve složitém světě by HR mělo vyzývat své lídry k jednoduchosti a v nejednoznačném světě by mělo vytvářet jasnou strategii.

  2. Zrevidujte svou nabídku hodnot pro zaměstnance

  V době změn a nejistoty musí být nabídka hodnot pro zaměstnance v souladu s jejich očekáváními. To by spolu s jasnou vazbou na celkovou obchodní strategii mělo být vodítkem pro každé rozhodnutí. Bez toho se vystavujeme riziku, že zahájíme irelevantní iniciativy, které se minou účinkem.

  3. HR a L&D se musí zaměřit na

  • Kritické výzvy – retence zaměstnanců, angažovanost, duševní zdraví, adaptivní leadership
  • Klíčové cílové skupiny – kritické skupiny zaměstnanců, talenti s potenciálem, lidé pracující na strategických pozicích, lídři na střední úrovni, personalisté
  • Dosažený účinek – udržitelná změna myšlení a chování a dopad na podnikání

  Čtyři kroky, které pomohou HR lépe zvládnout výzvy roku 2023

  1. Monitorování a reflektování OČEKÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ. Využívejte dostupné nástroje na získání náhledu do jejich myšlení a podporujte diskusi.
  2. Zaměřujte se na DUŠEVNÍ A EMOCIONÁLNÍ ZDRAVÍ. Podporujte ho a poskytněte nástroje k jeho dosažení.
  3. Připravujte ADAPTIVNÍ, NA ČLOVĚKA ZAMEŘENÉ LÍDRY. Umí zvládat výzvy BANI světa a pomáhají v tom také svým lidem.
  4. Staňte se DOMOVEM RŮSTU. Zaměřujte se na růst zaměstnanců a oni vás odmění dobrými výsledky.

   

  Kontaktujte DEVELOR a zjistěte, jak vám při zvládání těchto výzev můžeme pomoci prostřednictvím našich programů, zaměřených na angažující zaměstnaneckou zkušenost, leadership programy, mindsetové programy, nebo se s námi poraďte a vytvořte vlastní řešení, která vám pomohou zvládnout cokoliv, co pro vás rok 2023 připravil.

  Zvládejte hybridní operace

  Zanechte váš e-mail a získejte nejnovější elektronickou knihu nabitou testovanými tipy, jak pracovat v hybridním týmu.


   Související články