fbpx

Zodpovědně připraveni, odhodláni aplikovat

Jak jít do talentového programu

Talentový program je šance na změnu k lepšímu. Lidé pro změnu potřebují správný postoj, znalosti a dovednosti, jen tak dosáhnou požadovaného výsledku.

Každý DEVELORák vám řekne, že při  vzdělávacích aktivitách nesmíte zapomínat na kvalitní přípravu a zodpovědný follow-up po tréninku. Proč? Protože víme, že tyto dvě složky výrazně zvyšují tréninkový efekt. My tomuto přístupu říkáme rozšířené učení. Jak se to projevuje při programech rozvoje talentů?

Přípravení do programu?

Při spuštění rozvoje – ať už jde o jednorázový trénink, nebo dlouhodobý talentový program – se děje obrovské množství klíčových aktivit ještě před začátkem. Interně ve firmě probíhá přemýšlení zda a proč do programu jít. Rozhoduje se o tom, kdo je a není zařazen do talent poolu. Definují se očekávání od talentů. Stejně by měly definovat očekávání, které talentem budou slíbené – co získám účastí v programu, a co naopak ne.
Do mnoha z těchto debat si firmy mohou přizvat i externí pomoc a získat tak nezaujatý a interním děním neovlivněný zdroj nápadů, zkušeností a řešení.

Co znamená příprava programu rozvoje talentů pro trénera?

Úspěch programu pro rozvoj talentů se formuje už v momentě jeho zrodu, když se na meetingu nadhodí otázka “A co uděláme s rozvojem talentů?”To, jaký přístup zvolí firma, rozhodne, jestli půjde o “program pro program” nebo tento talentový projekt přinese skutečnou a potřebnou rozvojovou změnu.

Trenér (resp. celá agentura, která je přizvána k programu jako externí dodavatel) v prvním okamžiku musí pochopit cíle a kořeny celé iniciativy. Čím více ho – nás – klient pustí do kuchyně a dovolí nám diskutovat o tom, jak věci nastavit, tím lepší máme šanci realizovat rozvoj s dopadem.

Úrovně spolupráce z naší historie vidíme takto:

 • Úroveň 1 – Dodejte nám tento modul.”
 • Úroveň 2 – Dodejte nám tento program.”
 • Úroveň 3 – “Vymyslete pro nás program.”
 • Úroveň 4 – “Vymyslime spolu program.”
 • Úroveň 5 – “Chceme rozvíjet naše talenty.”
 • Úroveň 6 – “Chceme maximalizovat hodnotu našich lidí.”

Minimum, které musí odpovědný trenér udělat, je poznat pracovní náplň účastníků, předchozí vzdělávací zkušenosti, jakou formou byly identifikovány potřeby, vysbírat si možné pracovní situace, které umí použít k tréninku. Skvělé je, když má šanci mluvit s účastníky samotnými a jejich manažery předem – ať už přímo, nebo alespoň prostřednictvím nějakého dotazníku připraveného na míru.

 

Jak se má připravit účastník talentového programu?

“Nominoval jsem tě do talent poolu!”I takto může být podána zpráva o tom, že najednou jste “se stali” talentem. Automaticky na vás budou kladeny o něco větší nároky. Zároveň ve většině firem získáte možnost dodatečného rozvoje v talent development programu. Je vaší odpovědností (pokud tedy chcete) maximalizovat přínos tohoto programu pro sebe a zároveň i  pro firmu.

Tipy, jak se vhodně připravit:

 • pořádně se podívejte na pozvánku
 • iniciujte rozhovor s manažerem – ujasněte si jeho očekávání, zjistěte, kde konkrétně vidí vaše možnosti na rozvoj,
 • ptejte se, co bude obsahem
 • ptejte si zpětnú vazbu na vaše chování,
 • udělejte si poznávací cvičení, například přes Johariho okno
 • definujte si své osobní cíle – co chcete zjistit, poznat, zkusit.

 

Prenos zručností do praxe

To, zda budu nebo nebudu používat témata, koncepty, dovednosti z rozvojového programu talentů v praxi by nemělo být ponecháno náhodě. Podpora přenosu do praxe – tzv. aplikace – musí být součástí dobře připraveného programu. A měla by být očekáváním zadavatelů.

Jak podpoří trenér talentů v aplikaci do praxe?

Opět se vracíme k přípravě, to je základ.

Pokud si dodavatel rozvojového programu (ať už interní nebo externí) udělal dobrou přípravu, tak přenos dovedností do praxe podporuje již BĚHEM TRÉNINKU: má cvičení a situace, které reflektují realitu zapojených talentů, odkazuje na problémy a nedostatky zjištěné v analýze potřeb, navrhuje konkrétní možnosti použití nové dovednosti podle reality účastníků účastnické realitě a vhodným jazykem.

Po skončení trenér nemá kontrolu nad tím, co se bude dít v “normálu”, mimo tréninkové místnosti. Má ale vliv na to, aby zvýšil šanci, že talent, který ukončil program (či jeho část) zkusil použít naučené a aby ho v tom PROSTŘEDÍ  podpořilo, navrhne:

 • iniciuje vytvoření “dvojčat,” které se budou navzájem držet odpovědnými,
 • po programu se setká s manažery talentů a zreferuje, co považuje za klíčové v jejich manažerské podpoře,
 • pokusí se dohodnout tzv. aplikační workshop – návrat k tématům tréninku s odstupem času,
 • (spolu) připraví připomínky a sledovací nástroje, případně “dashboard” na požadované chování.

Je množství kroků, které pomáhají tvořit prostředí podporující rozvoj. Žádná sada předem definovaných postupů sice nezaručí úspěch, ale soustředění na to, co se děje PO tréninku je jedna z klíčových součásti principu rozšířeného učení.

Jak zlepšit svou úspěšnost vzdělávání jako talent?

Talentovaní nenechávají věci na jiných. Takže pokud i prostředí, které máte, není stoprocentně připraveno podpořit vaši aplikaci dovedností z talent development programu, vy jako talent to zvládnete. Zkuste tyto jednoduché možnosti:

 1. Dejte si jasné SMART cíle a kroky na konci tréninku. Dobrý program rozvoje talentů má stanovování cílů zakomponované a trenér vás jím provede. Využijte ten čas na skutečně odpovědné zamyšlení se nad cíli a jejich definování. A pak je použijte jako vodítko.
 2. Proberte výstupy s manažerem, který by měl sám toto nastavování cílů iniciovat. Ale pokud ne, určitě si po tréninku najděte 10 minut společného času, kde mu popište, co jste se naučili a zjistili během posledního bloku programu rozvoje talentů, a jak to hodláte používat. Vyžádejte si jeho podporu ve vašich záměrech, půjde to s ní lépe.
 3. Najděte si parťáka, nebo tedy v “korporátčině” peera. Společné snažení s kolegou vám může pomoci. Dejte si jednou za týden-dva oběd a prodiskutujte, co jste z tréninků zkoušeli, jak to šlo. Určitě budete mít úspěchy, určitě budete mít neúspěchy. Navzájem se můžete poučit.
 4. Dejte si výzvu, podle toho, kde ji potřebujete. Pokud tématem rozvoje bylo podávání zpětné vazby, dejte si týdenní výzvu denně poskytnout jednomu člověku – SPRÁVNÝM ZPŮSOBEM – pozitivní a rozvojovou zpětnou vazbu. Pět minut denně takto po měsíci zlepší vaši praktickou schopnost podávání zpětné vazby.
 5. Berte to jako cestu. Je přirozené, že to nejprve bude těžké. Nastavte se na růstové myšlení a využijte každou možnost, jak si svou zručnost otestovat. Pokud to vyjde – super, víte jak na to. Pokud to nevyjde – super, poučili jste se, příště opět trochu jinak.

Máte ještě nějaké tipy, jak sama sebe posunout vpřed? Sdílejte je s námi!

Autor:

Marek Lutz

konzultant, trenér