Zavřít    

  DEVELOR Czech s.r.o.
  Korunní 2569/108
  101 00 Praha

  Všechny kontakty
  Kontaktujte nás    
  • Leadership a manažment
  • Postoj a nastavení mysli
  • Prodej, péče o zákazníka a vyjednávání
  • Osobní produktivita a komunikace
  • Budování týmu a spolupráce
  • Diverzita, rovnost a inkluze
  • Hodnocení a diagnostika
  • HR konsultink a koučink
  • Všechny služby
  Individuální diagnostika

  360° Zpětná vazba

  Individuální diagnostika

  Development Centrum (DC)

  Individuální diagnostika

  Assessment Centrum (AC)

  Organizační diagnostika

  Happy At Work

  Organizační diagnostika

  Analýza firemní sítě (CX-Ray)

  Nalezeno ve službách a řešeních

  • Napište prosím alespoň 3 znaky do vyhledávání.
  Projít všechny služby

  Najít ve zdrojích

  • Napište prosím alespoň 3 znaky do vyhledávání.
  Prohlédnout všechny zdroje

  Nic tak dobře necharakterizuje současné podmínky, ve kterých lidé ve firmách fungují jako slovní spojení „VUCA world“. VUCA – z anglického Volatility (nestálost, prchavost), Uncertainty (nejistota), Complexity (komplexnost) a Ambiguity (nejednoznačnost) – představuje prostředí, které může být obzvláště obtížné pro efektivní vedení lidí. Jak se tedy s jednotlivými aspekty VUCA světa vyrovnat?

  Tato tématika mě fascinuje, protože na projektech se stále více setkávám s jeho projevy v životě manažerů, týmů, celých organizací. Stále častěji poslouchám konstatování: „V dnešní době nic není stabilní, nemůžeme se na nic spolehnout, protože věci se neustále mění.“ 

  Martina Georgievová

  VUCA – realita, s kterou musí lídři žít

  Skutečnost je taková, že VUCA je zde. A tak jak ve známém bestselleru Kam se poděl můj sýr, i zde platí, že nejlépe obstojí ti, kteří akceptují novou realitu a přizpůsobí své jednání. Když pochopíme, proč je VUCA výzvou, můžeme se jí efektivně postavit.

  Nestálost (Volatilita)

  Povaha a dynamika změn jsou nestálé. Charakter a rychlost různorodých sil změn a také katalytických změn, které vznikají na globální úrovni jsou nepředvídatelné.

  Proč je to pro lídry výzva?

  • Rychlost změn je větší a frekvence častější než naše schopnost na ně reagovat
  • Zvýšená rychlost změn vyžaduje zrychlený rozhodovací proces
  • Změny jsou větší ráže a objeví se náhle a obvykle vyžadují okamžité reagování
  • Lídři jsou zaplaveni stresem, úzkostí a nepřipraveni efektivně vést
  • Výzva pro lídry je naučit se reagovat na změny a řídit je efektivně. Posunout se s reaktivního přístupu ke změnám k aktivnímu
  • přístupu tj. k drivování změn.
  • Poroučení a kontrolování selhává v rychle se měnícím a rušivém prostředí

  Nejistota (Uncertainty)

  Nám přináší nemožnost předvídat, vysokou pravděpodobnost překvapeni. Zároveň nás obírá o smysl pro uvědomění si a porozumění věcem a událostem, které nás obklopují.

  Proč je to pro lídry výzva?

  • Je těžké zjistit co se právě děje (mít aktuální data)
  • Lídři jsou nuceni rozhodovat se na základě nekompletních a nedostatečných dat
  • Lídři se utíkají a spoléhání se na to, co se zdá, že fungovalo v minulosti
  • Máme příliš mnoho informačního hluku, ale málo signálů (porozumění něj)
  • Náročnost v pospojování „kamínků“ k porozumění výstupu z událostí

  Komplexita (Complexity)

  Komplexita se projevuje různorodostí protichůdných sil, matoucími událostmi, chaosem a zmatkem, který obklopuje organizace.

  Proč je to pro lídry náročné?

  • Náročnost v realizování změn, které vyžadují adresování spleti vzájemných propojení různých záležitostí a zájmů
  • Zvýšená komplexita zvyšuje náročnost porozumění, kde začít změnu
  • Pokušení reagovat a implementovat krátkodobá řešení a příliš se spoléhat na rychlé vítězství
  • Lídři mají málo času na reflexi a promyšlení a zvážení komplexnosti a končí zbrklými reakcemi / rozhodnutími
  • Opatření na zmírnění rizika neadresují příčiny jen symptomy
  • Nebezpečí uvíznutí v paralýze z analýzy a příliš pozdním reagování

  Nejednoznačnost (Ambiguity)

  Je zamlženost reality pravděpodobností nesprávné interpretace? Různé podmínky mají smíšený význam, příčina a následek jdou těžko vysledovat.

  Proč je to pro lídry výzva?

  • Selhávání v porozumění významu události
  • Vysoké riziko ve špatné interpretaci události a v reagování nevhodným a neefektivním způsobem
  • Lídři jsou příliš daleko od zdroje a kontextu události
  • Lídři reagují na základě omezeného chápání události a jeho významu

  Jak tedy vést v tomto prostředí?

  Každá z charakteristik – nestálost, nejistota, komplexita, nejasnost – má své řešení. Lídři – vy, nebo vaši manažeři ve firmách – jen musí vědět, jak udělat správné kroky.

  Těkavost odstraníte tím, že máte vlastní VIZI.
  Nejistota je překonatelná snahou o POROZUMĚNÍ, vnímavostí.
  Komplexita vyžaduje JASNOST ZÁMĚRU A HLUBOKÉ POROZUMĚNÍ vašeho byznysu.
  Nejednoznačnost překonáte vlastní AGILITOU, rychlostí, flexibilitou a odvahou.

  Tato řešení vyžadují specifický set dovednosti:

  • Schopnost řešit problémy
  • Analytické myšlení
  • Schopnost vypozorování opakujících se vzorců
  • Pochopení významů
  • Networking
  • Manažování očekávání

  Pokud chcete zjistit více o leadershipu, přečtěte si další články anebo nás přímo kontaktujte. Radi prediskutujeme vaše konkrétne aktuálne výzvy.

  Zvládejte hybridní operace

  Zanechte váš e-mail a získejte nejnovější elektronickou knihu nabitou testovanými tipy, jak pracovat v hybridním týmu.


   Související články