Zavřít
 Zavřít

DEVELOR Czech

  Všechny kontakty
  Magazín  

  Nalezeno v službách a řešení

  • Napište prosím alespoň 3 znaky do vyhledávání.
  Projít všechny služby

  Najít ve zdrojích

  • Napište prosím alespoň 3 znaky do vyhledávání.
  Prohlédnout všechny zdroje
    Kontaktujte nás

  „Trénink není samostatná aktivita, ale celý proces „- k důležitosti Brinkerhoffovy studie se přiklání stále více organizací. Efekt osobního rozvoje velmi závisí na tom, co se děje před a po tréninku. Koncept X-learning od DEVELORu je způsob, jak rozšířit vzdělávání z pohledu času i hloubky.

   

  DEVELOR vkládá extra úsilí do přípravy účastníků i společnosti směrem k cílové změně postoje a chování. Kromě běžně využívaných přípravných interview a on-line dotazníků, klademe důraz na zjišťování konkrétních potřeb a analýzu aktuální úrovně chování účastníků. Z našeho širokého spektra diagnostických nástrojů vybíráme podle cíle projektu a cílové skupiny: od kompetenčních testů, přes stínování či mystery shopping až po 360° zpětnou vazbu nebo development centrum.

   

  Design obsahu komplexního rozvojového projektu začíná definicí klíčových byznys ukazatelů, které se mají zlepšit. Ty jsou pak zdrojem pro nastavení klíčových chování, jejichž rozvojem se dosáhnou očekávané výsledky. Aby měly naše programy skutečný dopad na společnost, využíváme v DEVELOR logiku Kirkpatrickova plánovacího mechanismu.

  Při zavádění změny je nejdůležitější vzbudit v ostatních chuť změnit jejich současné chování. Pokud se to podaří, bude společnost, její management i ostatní zaměstnanci, reagovat pozitivně a nové chování budou podporovat.

  Po tréninku se zavádějí různé nástroje, procesy, systémy a aktivity podporující používání nabytých dovedností, které zajistí, že si motivovaný účastník přenese svou motivaci do svých běžných pracovních dnů. Používáme mapovací systémy, které poskytují společnosti i účastníkovi kontinuální zpětnou vazbu – protože, jak víme, největší motivací pro změnu je zejména pokrok v dané změně.

  Promyšlené a strukturované využívání přístupu X-learning garantuje, že rozvojový program přinese konkrétní byznysové výsledky a vypovídá o tom, že tréninková intervence přináší společnosti reálně měřitelnou hodnotu.

  Zvládejte hybridní operace

  Zanechte váš e-mail a získejte nejnovější elektronickou knihu nabitou testovanými tipy, jak pracovat v hybridním týmu.   Související články