Zavřít
 Zavřít

DEVELOR Czech

  Všechny kontakty
  Magazín  

  Nalezeno v službách a řešení

  • Napište prosím alespoň 3 znaky do vyhledávání.
  Projít všechny služby

  Najít ve zdrojích

  • Napište prosím alespoň 3 znaky do vyhledávání.
  Prohlédnout všechny zdroje
    Kontaktujte nás

  DEVELOR je dlouhodobě distributorem Insights Discovery ©. Jazyk barev je skutečně snadno a rychle zapamatovatelný a vytváří tak silný obraz, že klienti nás často mají uložené jako „ti s těmi barvičkami„. To neznamená, že vidíme jen Insights. Od minulého roku jsme rozšířili naši nabídku a do portfolia nám přibyla spolu se dvěma certifikovanými lektorkami (Martina Georgievová a Petra Valašík Lutterová) Lumina Spark ©, kterou bychom v podstatě neměli nazývat typologií. Ale o tom ještě budeme hovořit v jednom z dalších příspěvků.

  Typologií (a nejen barevných) je na trhu několik a i my jsme o nich delší dobu diskutovali a navzájem je porovnávali. Jednoznačný vítěz samozřejmě neexistuje. Vždy závisí na konkrétních potřebách, očekávání a nastavení HR, týmu či společnosti. Podíváme se na ně z pohledu „malých vítězství,“ tedy která nám nejlépe dodá to, co potřebujeme. Začněme ale tím, co mají typologie společné.

  Jeden základ osobných typológií

  Co mají Lumina Spark, Insights Discovery a Success Insights (DiSC) a mnoho dalších typologii společné? Jejich základ můžeme hledat v teorii C.G. Junga. Jsou celosvětově uznávané a rychle aplikovatelné v praxi.

  Ve svém díle Carl G. Jung zpočátku rozlišoval typy podle jejich obecného postoje. Postoje definoval jako způsob jejich reagování na vnější a vnitřní zkušenosti. Pojmenoval a rozlišil tyto postoje na ‚introverzi‘ a ‚extroverzi‘.

  Introverze

  Jako děti se introverti pravděpodobně nenechávali rozptylovat okolím a byli schopni soustředit se na jednu věc dlouhou dobu. Toto možná pokračovalo až do dospělosti a hlavně během kariéry introverta. Introverti rádi studují a shromažďují informace, soustředí se přitom na myšlenky a porozumění. Některým introvertům mohou nastat potíže, jsou-li příliš rychle vhozeni do společenské skupinové aktivity.

  Extroverze

  Extroverti pravděpodobně zároveň těšili a rozčilovali své rodiče vysokým stupněm aktivity a neposednosti. Extroverti si vytvářejí širší okruh zájmů a prezentují sebe a své výsledky širšímu publiku než introvertnější lidé. Na rozdíl od introvertů začínají extroverti řešit úkol spíše tak, že se soustředí na vnější situaci, než na základní myšlenky. Některým extrovertům mohou nastat problémy, když je po nich vyžadováno delší dobu pozorovat a hodnotit.

  Jungova práce dále klasifikovala lidi na ty, kteří se řídí ‚hlavou‘ a ty, kteří se řídí ‚srdcem‘. Lidé, kteří se řídí ‚hlavou‘, preferují funkce myšlení a organizují a rozhodují podle pravidel logiky či analýzy. Lidé řídící se ‚srdcem‘ preferují funkce cítění a organizují a rozhodují na základě hodnot a individuálního ocenění. V jednom okamžiku může být použita pouze jedna z těchto funkcí, které Carl G. Jung považuje za vzájemně výlučné.

  Lidé s preferencí myšlení

  Myšlení je v podstatě neosobní. Jeho cílem je objektivní pravda, nezávislá na osobnosti a přání člověka. Myslící nejlépe zvládají záležitosti, které je třeba udělat neosobně, s odstupem. Typy upřednostňující myšlení mohou občas potřebovat zapojit svůj proces cítění, aby našli způsoby, jak sdělit své myšlenky tak, aby si získali podporu ostatních.

  Lidé s preferencí cítění

  Při jednání s lidmi, kdy jsou důležité osobní hodnoty, je efektivnějším nástrojem cítění. U většiny společenských kontaktů je to cit, který slouží jako most mezi dvěma lidmi. Typy upřednostňující cítění mohou občas potřebovat zapojit svůj proces myšlení, aby našli logické důvody potřebné k tomu, aby myslící přijal závěr, k němuž oni dospěli prostřednictvím citu.

  Jung bral v rámci typologie v uvahu i intuici a vnímáni, když vyjádřil názor, že lidé si svět všímají buď pomocí svých smyslů (v tomto případě upřednostňují vnímání), nebo mohou být více ovlivněni obecnějšími dojmy (používají při tom intuici).

  Celkově tak Jung vytvořil osm charakterových kombinací, které dodnes využívají moderní typologie.

  Co ještě spojuje Luminu Spark, Insights Discovery a Success Insights (DiSC) kromě Jungovy teorie ?

  Začněme tím, co mají Lumina Spark, Insights Discovery a Success Insights (DiSC) společné. Jejich základ můžeme hledat v teorii C.G. Junga. Jsou celosvětově uznávané a rychle aplikovatelné v praxi.

  • Profily jsou psány pozitivním jazykem
  • Jazyk je jednoduchý na pochopení
  • Žádný „univerzální přístup“ ke všem
  • Používají jazyk 4 barev
  • Používají kruhový model

  Co vás dále čeká v sérii porovnání typologií

  Jelikož téma porovnání typologií je poměrně obsáhlé, připravili jsme sérii článků, v nichž porovnáme nejčastěji využívané typologie:

  1. Co osobní typologie spojuje – mají společné? – tento článek
  2. Insights Discovery vs. Success Insights
  3. Insights Discovery vs. Lumina
  4. Další typologie a jejich srovnání
  5. Na 1. pohled – vizualizace rozdílů nejpoužívanějších typologií

  Příště si tedy posvítíme na Insights Discovery a Success Insights (DiSC).

  Pokud si chcete prožít toto téma živě a interaktivně, zveme vás na naši virtuální kávu „Souboj typologií“ 18.6. (Fórum vyhrazené pro HR a vzdělávací komunitu), kde si změří síly Insights Discovery a Lumina. Přihlaste se ZDE.

  Autorka: Jana Polláková, konzultantka

  Zvládejte hybridní operace

  Zanechte váš e-mail a získejte nejnovější elektronickou knihu nabitou testovanými tipy, jak pracovat v hybridním týmu.