Zavřít    

  DEVELOR Czech s.r.o.
  Korunní 2569/108
  101 00 Praha

  Všechny kontakty
  Kontaktujte nás    
  • Leadership a manažment
  • Postoj a nastavení mysli
  • Prodej, péče o zákazníka a vyjednávání
  • Osobní produktivita a komunikace
  • Budování týmu a spolupráce
  • Diverzita, rovnost a inkluze
  • Hodnocení a diagnostika
  • HR konsultink a koučink
  • Všechny služby
  Individuální diagnostika

  360° Zpětná vazba

  Individuální diagnostika

  Development Centrum (DC)

  Individuální diagnostika

  Assessment Centrum (AC)

  Organizační diagnostika

  Happy At Work

  Organizační diagnostika

  Analýza firemní sítě (CX-Ray)

  Nalezeno ve službách a řešeních

  • Napište prosím alespoň 3 znaky do vyhledávání.
  Projít všechny služby

  Najít ve zdrojích

  • Napište prosím alespoň 3 znaky do vyhledávání.
  Prohlédnout všechny zdroje

  KDO JSME?

  Vaše osobní údaje zpracovává Provozovatel – naše společnost – DEVELOR Czech s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, 101 00 Praha, IČO: 09644857, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl: C, vložka 339604 (dále jen jako „provozovatel“).

  Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky a s legislativou Evropské unie a v maximální míře dbá na soukromí dotčených osob a na ochranu jejich osobních údajů, které jí byly poskytnuty a které zpracovává.

  K JAKÉMU ÚČELU ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

  Osobní údaje zpracováváme pro více účelů, typicky pro účely organizace a administrace konzultačních a rozvojových služeb pro naše klienty, pro účely zasílání e-mailových novinek a pro účely výkonu našich obchodních činností.

  JAKÉ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

  Zpracováváme typicky osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, email, společnost (zaměstnavatel).

  V některých případech zpracováváme ještě údaje o pracovní pozici a údaje poskytnuté v rámci přípravy a realizace vzdělávacích a rozvojových aktivit.

  NA ZÁKLADĚ ČEHO ZPRACOVÁVÁME ÚDAJE?

  Současná právní úprava umožňuje zpracovávat osobní údaje na základě zákona (tedy i bez souhlasu dotyčné osoby) nebo na základě souhlasu dotyčné osoby.

  Zpracování osobních údajů na základě zákona znamená, že i bez souhlasu můžeme zpracovávat osobní údaje pro účely výkonu naší činnosti. Základem pro takové zpracování osobních údajů jsou příslušné právní předpisy vztahující se na naši činnost (službu).

  Pokud neexistuje zákonný důvod pro zpracování osobních údajů bez souhlasu, zpracováváme osobní údaje pouze na základě uděleného souhlasu.

  KAM PŘENÁŠÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

  Námi zpracovávané osobní údaje mohou být zpracovávány i třetími osobami, za předpokladu, že je to nezbytné k plnění našeho závazku vůči Vám, našim klientům nebo k poskytování našich služeb. Při výběru těchto partnerů vždy dbáme na to, aby byl zaručen vysoký standard ochrany Vašich osobních údajů. Při využívání partnerů dbáme na to, aby jim byly poskytnuty pouze osobní údaje nezbytné pro zabezpečení daných služeb.

  Osobní údaje dotyčné osoby mohou být zpracovávány v zemích Evropské unie a zemích, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Přenos osobních údajů může nastat pouze do třetích zemí, jejichž právní režim považuje Evropská komise za zajišťující adekvátní úroveň ochrany osobních údajů.

  JAK NAKLÁDÁME S VAŠIMI OSOBNÍMI ÚDAJI?

  Provozovatel zpracovává Vaše osobní údaje buď manuálně nebo za využití elektronických systémů. Provozovatel přijal všechna potřebná a nezbytná opatření nejen technického nebo i personálního a kontrolního charakteru, aby úroveň ochrany Vašich osobních údajů byla co nejvyšší.

  NEJSTE SPOKOJENI NEBO MÁTE OTÁZKY?

  Pokud nejste spokojeni s tím, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete nám o tom dát vědět na email info.czech@develor.com.

   Můžete nás požádat o:
   1. poskytnutí informací o tom, zda o Vás zpracováváme osobní údaje,
   2. poskytnutí informací o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme,
   3. poskytnutí informací o tom, jak jsme vaše údaje získali,
   4. poskytnutí informací o tom, které osobní údaje o Vás zpracováváme,
   • 5. likvidaci nebo opravu Vašich osobních údajů jsou-li neúplné,

   

   neaktuální nebo nesprávné,
   6. likvidaci Vašich osobních údajů, které již nemáme důvod zpracovávat (účel skončil),
   7. vrácení případných dokladů obsahujících Vaše osobní údaje,
   8. likvidaci Vašich osobních údajů, došlo-li k porušení Zákona
   9. blokování Vašich osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti.
   Také máte možnost podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud si myslíte, že Vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně.