Zavřít
 Zavřít

DEVELOR Czech

  Všechny kontakty
  Magazín  

  Nalezeno v službách a řešení

  • Napište prosím alespoň 3 znaky do vyhledávání.
  Projít všechny služby

  Najít ve zdrojích

  • Napište prosím alespoň 3 znaky do vyhledávání.
  Prohlédnout všechny zdroje
    Kontaktujte nás

  [vc_column_text pb_margin_bottom=“no“ pb_border_bottom=“no“ el_class=“mid50″ width=“1/1″ el_position=“first last“]

   

  Pokračujeme v našem pomyslném ringu, kde ve třetím kole měříme síly barevné typologie Insights Discovery® a Lumina Spark®.

  [/vc_column_text] [vc_single_image image=“15400″ image_size=“full“ frame=“noframe“ lightbox=“no“ link_target=“_self“ width=“1/1″ el_position=“first last“] [vc_column_text pb_margin_bottom=“no“ pb_border_bottom=“no“ el_class=“mid50″ width=“1/1″ el_position=“first last“]

  Ve druhé části naší série jsme se zaměřili na srovnání Insights Discovery a DiSC (TTI Success Insights). V dnešní, třetí části máme v hledáčku srovnání:

  1. Insights Discovery, který je již více než 10 let oblíbenou stálicí v našich programech
  2. Luminu, která přibyla do našeho portfolia loni (2019)

  Na čem staví Lumina Spark?

  Společnost Lumina Learning založil v roce 2009 Stewart Desson, který dříve pracoval i pro Insights Learning & Development (stojící za Insights Discovery). Lumina se profiluje nahlížením na lidi nejen jako na výkonné pracovníky, ale především jako na lidské bytosti (z anglického originálu „human beings“ vs. „human doings“).

  [/vc_column_text] [vc_column_text pb_margin_bottom=“no“ pb_border_bottom=“no“ el_class=“mid50″ width=“1/1″ el_position=“first last“]

  Na Luminu Spark se dá rovněž nahlížet optikou Junga, avšak v první řadě se vyvozuje z teorie Velkých 5 (Big Five), která je také známá pod akronymem CANOE nebo OCEAN. Její základy sahají do poloviny 20. století, ale obecně přijata byla v 90. letech. Model Big 5 byl vytvořen na základě vztahu osobnosti a akademického chování. K jejímu šíření významnou měrou přispěl výzkumník a psycholog Lewis Goldberg. Co tedy jednotlivá písmena znamenají?

  O Open to Experience otevřenost zkušenosti (myslím komplexně vs. stojím nohama pevně na zemi)

  C Conscientious svědomitost (jsem poháněný inspirací vs. jsem poháněn disciplínou)

  E Extraversion extroverze (jsem extrovert vs jsem introvert)

  A Agreeableness přívětivost (jsem zaměřený na výstup vs jsem zaměřen na lidi)

  N Neuroticity neurotismus (mám vysokou vs. mám nízkou intenzitu reakce na podněty)

  [/vc_column_text] [blank_spacer height=“30″ width=“1/1″ el_position=“first last“] [vc_column_text pb_margin_bottom=“no“ pb_border_bottom=“no“ el_class=“mid50″ width=“1/1″ el_position=“first last“]

  Hlavní rozdíly mezi Insights Discovery a Luminou

  Lumina jako podstatný odlišovací argument uvádí, že lidi nenálepkuje, neškatulkuje a vyhýbá se stereotypům. Místo typů lidí mluví o jejich dynamických rysech. Při vyhodnocování dotazníku pracuje s přímým měřením a ne odvozením či předpoklady.

  Insights Discovery zas výrazně pomáhá odhalovat slepou skvrnu (naše chování, kterého si nejsme vědomi) a pracovat s ní. Má mechanismus odhalení stylizace jednotlivce při vyplňování dotazníku. Typologie i osobní zpráva je z našich zkušeností jednodušší na interpretaci i aplikaci v praxi.

  [/vc_column_text] [vc_column_text pb_margin_bottom=“no“ pb_border_bottom=“no“ width=“1/1″ el_position=“first last“]

  [et_bloom_inline optin_id=“optin_1″]

  [/vc_column_text] [vc_column_text pb_margin_bottom=“no“ pb_border_bottom=“no“ el_class=“mid50″ width=“1/1″ el_position=“first last“]

  Porovnání dvou typologií v tabulce

  Abychom byli konzistentní, v následující tabulce najdete stejné parametry, podle kterých jsme porovnávali Insights Discovery se Success Insights.

  [/vc_column_text] [vc_column_text pb_margin_bottom=“no“ pb_border_bottom=“no“ width=“1/1″ el_position=“first last“]

  [table type=“standard_minimal“]
  [trow]
  [thcol]
  [/thcol]
  [thcol]Insights Discovery®[/thcol]
  [thcol]Lumina Spark® (TTI Success Insights®)[/thcol]
  [/trow]
  [trow]
  [tcol]Historický základ
  [/tcol]
  [tcol]Konzistentně buduje na teórii C.G. Junga
  [/tcol]
  [tcol]
  Postavená na paradigmatu výzkumu „velkých 5“

  Ale je možné na ni nahlížet i optikou Junga
  [/tcol]
  [/trow]
  [trow]
  [tcol]Dotazník vyhodnocuje[/tcol]
  [tcol]Přímo vyhodnocuje:

  4 typy osobnosti (vědomé)

  [/tcol]
  [tcol]Přímo vyhodnocuje:

  72 rysů osobnosti

  [/tcol]
  [/trow]
  [trow]
  [tcol]Otázky v dotazníku[/tcol]
  [tcol]Dotazník s nuceným výběrem otázek, sestávající z 25 otázek se 4 možnostmi

  Vyplnění 10-15 minut[/tcol]
  [tcol]Dotazník postavený na Likertově škále se 144 nezávisle vyhodnocenými položkami

  Vyplnění 30+ minut[/tcol]
  [/trow]
  [trow]
  [tcol]Styl a vizualizace osobnostního profilu[/tcol]
  [tcol]Jednoduchý jazyk

  Unikátní popis pro každého jednotlivce

  Vizualizace pomáhá v intuitivní interpretaci[/tcol]
  [tcol]Jde více do hloubky

  Náročnější na pochopení a aplikaci v praxi

  Modernější vizualizace Aplikace Splash na sdílení profilu[/tcol]
  [/trow]
  [trow]
  [tcol]Jaké chování popisuje[/tcol]
  [tcol]Pozorovatelné chování, i chování, kterého si nejsme vědomi.

  Výrazně pomáhá odhalovat slepou skvrnu a pracovat s ní.

  Nespoléhá se na vlastní uvědomování si slepé skvrny.[/tcol]
  [tcol]Pozorovatelné chování.

  Pracuje s „přiznanou“ slepou skvrnou a jak ji adresovat, ale na druhé straně jen potvrzuje domněnku o vlastní slepé skvrně
  (neodhaluje to, co si respondent neuvědomuje).[/tcol]
  [/trow]
  [trow]
  [tcol]Typy/vzorce chování v profilu[/tcol]
  [tcol]Přímo kalkuluje 4 barevné energie osobnosti – vědomé.

  Kalkuluje 8 dalších hodnot, které měří i 4 barevné energie – méně vědomé osobnosti.

  Podává zprávu o zařazení mezi 8, 24 a celkem 72 unikátních typů.[/tcol]
  [tcol]

  72 rysů se měří přímo, tyto údaje jsou normované a použité na přímou kalkulaci:
  24 rysů, 8 aspektů, 4 barev

  Zpráva nemluví o typech, jde o model postavený na dynamických rysech[/tcol]
  [/trow]
  [trow]
  [tcol]Práce s dynamikou osobnosti[/tcol]
  [tcol]Přímo pracuje s preferenčním tokem mezi vědomou a méně vědomou osobností.

  Přímo říká jak člověk přizpůsobuje energii v pracovním prostředí voči tomu, jak by se choval v prostředí bez potřeby přizpůsobení.[/tcol]
  [tcol]

  Pracuje s energií mezi přirozenou, každodenní a přehnanou osobností.

  Toto srovnání je k dispozici pouze v rozšířené zprávě (Lumina Spark Full).[/tcol]
  [/trow]
  [trow]
  [tcol]Práce s jinými typy[/tcol]
  [tcol]Zaměřuje se na to, jak budovat vztahy s ostatními typy, zejména se svým protipólním typem[/tcol]
  [tcol]Zaměřuje se na to, jak budovat vztahy s ostatními typy, kromě protipólního typu se zaměřuje i na práci se zrcadlovým obrazem
  [/tcol]
  [/trow]
  [trow]
  [tcol]Využití[/tcol]
  [tcol]

  Osobní rozvoj – sebepoznání, trénink, koučink

  Rozvoj organizace – komunikace, dynamika, spolupráce

  [/tcol]
  [tcol]

  Osobní rozvoj – sebepoznání, trénink, koučink

  Rozvoj organizace – komunikace, dynamika, spolupráce

  [/tcol]
  [/trow]
  [trow]
  [tcol]Profily[/tcol]
  [tcol]

  Osobní profil – základní

  Manažerský profil

  Prodejní profil

  Profil osobního úspěchu a spokojenosti

  Interview profil pro nábor a výběr

  [/tcol]
  [tcol] Lumina Spark – základní a rozšířený individuální profil

  Nadstavby:

  Lumina Leader

  Lumina Sales

  Lumina Team

  Lumina Culture

  Lumina Emotion

  Lumina Talent[/tcol]
  [/trow]
  [/table]

  [/vc_column_text] [vc_column_text pb_margin_bottom=“no“ pb_border_bottom=“no“ el_class=“mid50″ width=“1/1″ el_position=“first last“]

  Takže Insights Discovery® nebo Lumina Spark®?

  Pokud bychom měli shrnout zkušenosti z naší praxe, Insights Discovery by jsme si vybrali protože:

  • Pracuje se slepou skvrnou (odhaluje to, čeho si nejsme vědomi)
  • Typologie je jednodušší zapamatovatelná a snadněji se s ní pracuje
  • Účastníci se lépe ztotožňují se svým osobnostním profilem

  Luminu bychom upřednostnili:

  • Pro pokročilejší uživatele a pro klienty, kterým nevyhovuje „škatulkování“
  • Pro klienty, kteří potřebují specifické nadstavby, které Insights Discovery nemá (výběr talentů, práce s emočními aspekty)
  • Chtějí využívat moderní online aplikaci Splash, kde si mohou porovnávat svůj profil s jinými uživateli nebo jej sdílet

  Pokud máte zkušenost s jednou z těchto typologií a chcete se s námi o ni podělit, napište nám.

  [/vc_column_text] [blank_spacer height=“30″ width=“1/1″ el_position=“first last“] [vc_column_text pb_margin_bottom=“no“ pb_border_bottom=“no“ el_class=“mid50″ width=“1/1″ el_position=“first last“]

  Malina na závěr – validita jako zajímavé kritérium – pro lidi se zaměřením na detaily a fajnšmekry 🙂

  Validita Lumina Spark i Insights Discovery se měří koeficienty Cronbach-Alpha, které určují spolehlivost testů. Platí, že čím blíže je koeficient k hodnotě 1.0, tím menší je pravděpodobnost chyby. Minimální koeficient (minimálně očekávaná validita) je 0.70. Obecně se očekává v rozsahu 0.70 – 0.90. Obrázky níže ukazují jen základní validaci. Oba systémy dělají rozšířenou (a opakovanou) validaci podle jazyka, země, pohlaví či věku respondentů, protože v jednotlivých skupinách se předpokládají odlišnosti.

   

  [/vc_column_text] [vc_single_image image=“15411″ image_size=“full“ frame=“noframe“ lightbox=“no“ link_target=“_self“ width=“1/1″ el_position=“first last“] [blank_spacer height=“30″ width=“1/1″ el_position=“first last“] [vc_column_text pb_margin_bottom=“no“ pb_border_bottom=“no“ el_class=“mid50″ width=“1/1″ el_position=“first last“]

  Grafická příloha – vizuální srovnání

  [/vc_column_text] [vc_single_image image=“15413″ image_size=“full“ frame=“noframe“ lightbox=“no“ link_target=“_self“ width=“1/1″ el_position=“first last“] [vc_single_image image=“15412″ image_size=“full“ frame=“noframe“ lightbox=“no“ link_target=“_self“ width=“1/1″ el_position=“first last“] [vc_column_text pb_margin_bottom=“no“ pb_border_bottom=“no“ el_class=“mid50″ width=“1/1″ el_position=“first last“]

  Co vás čeká dál v sérií porovnávající typologie?

  Jelikož téma je poměrně obsáhlá, připravili jsme sérii mini článků, v nichž porovnáme nejčastěji využívané typologie:

  1. Co osobní typologie spojuje – čtěte zde
  2. Insights Discovery® vs DiSC (Success Insights®) – čtěte zde
  3. Insights Discovery vs Lumina – tento článek
  4. Přehled na jednu stranu – vizualizace rozdílů nejpoužívanějších typologií – příště

  Poslední článek tedy bude více vizuální představíme si jednotlivé typologie více opticky.

  [/vc_column_text] [blank_spacer height=“30″ width=“1/1″ el_position=“first last“] [vc_column_text pb_margin_bottom=“no“ pb_border_bottom=“no“ el_class=“mid50″ width=“1/1″ el_position=“first last“]

  Zpracovala: Jana Polláková, konzultantka

  [/vc_column_text]

  Zvládejte hybridní operace

  Zanechte váš e-mail a získejte nejnovější elektronickou knihu nabitou testovanými tipy, jak pracovat v hybridním týmu.