Zavřít    

  DEVELOR Czech s.r.o.
  Korunní 2569/108
  101 00 Praha

  Všechny kontakty
  Kontaktujte nás    
  • Leadership a manažment
  • Postoj a nastavení mysli
  • Prodej, péče o zákazníka a vyjednávání
  • Osobní produktivita a komunikace
  • Budování týmu a spolupráce
  • Diverzita, rovnost a inkluze
  • Hodnocení a diagnostika
  • HR konsultink a koučink
  • Všechny služby
  Individuální diagnostika

  360° Zpětná vazba

  Individuální diagnostika

  Development Centrum (DC)

  Individuální diagnostika

  Assessment Centrum (AC)

  Organizační diagnostika

  Happy At Work

  Organizační diagnostika

  Analýza firemní sítě (CX-Ray)

  Nalezeno v službách a řešení

  • Napište prosím alespoň 3 znaky do vyhledávání.
  Projít všechny služby

  Najít ve zdrojích

  • Napište prosím alespoň 3 znaky do vyhledávání.
  Prohlédnout všechny zdroje

  Ve druhé části naší série jsme se zaměřili na srovnání Insights Discovery a DiSC (TTI Success Insights). V dnešní, třetí části máme v hledáčku srovnání:

  1. Insights Discovery, který je již více než 10 let oblíbenou stálicí v našich programech
  2. Luminu, která přibyla do našeho portfolia loni (2019)

  Na čem staví Lumina Spark?

  Společnost Lumina Learning založil v roce 2009 Stewart Desson, který dříve pracoval i pro Insights Learning & Development (stojící za Insights Discovery). Lumina se profiluje nahlížením na lidi nejen jako na výkonné pracovníky, ale především jako na lidské bytosti (z anglického originálu „human beings“ vs. „human doings“).

  Na Luminu Spark se dá rovněž nahlížet optikou Junga, avšak v první řadě se vyvozuje z teorie Velkých 5 (Big Five), která je také známá pod akronymem CANOE nebo OCEAN. Její základy sahají do poloviny 20. století, ale obecně přijata byla v 90. letech. Model Big 5 byl vytvořen na základě vztahu osobnosti a akademického chování. K jejímu šíření významnou měrou přispěl výzkumník a psycholog Lewis Goldberg. Co tedy jednotlivá písmena znamenají?

  O Open to Experience otevřenost zkušenosti (myslím komplexně vs. stojím nohama pevně na zemi)

  C Conscientious svědomitost (jsem poháněný inspirací vs. jsem poháněn disciplínou)

  E Extraversion extroverze (jsem extrovert vs jsem introvert)

  A Agreeableness přívětivost (jsem zaměřený na výstup vs jsem zaměřen na lidi)

  N Neuroticity neurotismus (mám vysokou vs. mám nízkou intenzitu reakce na podněty)

  Hlavní rozdíly mezi Insights Discovery a Luminou

  Lumina jako podstatný odlišovací argument uvádí, že lidi nenálepkuje, neškatulkuje a vyhýbá se stereotypům. Místo typů lidí mluví o jejich dynamických rysech. Při vyhodnocování dotazníku pracuje s přímým měřením a ne odvozením či předpoklady.

  Insights Discovery zas výrazně pomáhá odhalovat slepou skvrnu (naše chování, kterého si nejsme vědomi) a pracovat s ní. Má mechanismus odhalení stylizace jednotlivce při vyplňování dotazníku. Typologie i osobní zpráva je z našich zkušeností jednodušší na interpretaci i aplikaci v praxi.

  Porovnání dvou typologií v tabulce

  Abychom byli konzistentní, v následující tabulce najdete stejné parametry, podle kterých jsme porovnávali Insights Discovery se Success Insights.

  Insights Discovery®

  Lumina Spark®

  Historický základ

  Konzistentně buduje na teórii C.G. Junga Postavená na paradigmatu výzkumu „velkých 5“. Je možné na ni nahlížet i optikou Junga

  Dotazník vyhodnocuje

  Přímo vyhodnocuje:

  4 typy osobnosti (vědomé)

  Přímo vyhodnocuje:

  72 rysů osobnosti

  Otázky v dotazníku

  Dotazník s nuceným výběrem otázek, sestávající z 25 otázek se 4 možnostmi

  Vyplnění 10-15 minut

  Dotazník postavený na Likertově škále se 144 nezávisle vyhodnocenými položkami

  Vyplnění 30+ minut

  Styl a vizualizace osobnostního profilu

  Jednoduchý jazyk

  Vizualizace pomáhá v intuitivní interpretaci

  Jde více do hloubky. Náročnější na pochopení a aplikaci v praxi

  Modernější vizualizace Aplikace Splash na sdílení profilu

  Jaké chování popisuje

  Pozorovatelné chování, i chování, kterého si nejsme vědomi.

  Nespoléhá se na vlastní uvědomování si slepé skvrny.

  Pracuje s „přiznanou“ slepou skvrnou a jak ji adresovat, ale na druhé straně jen potvrzuje domněnku o vlastní slepé skvrně
  (neodhaluje to, co si respondent neuvědomuje).

  Výrazně pomáhá odhalovat slepou skvrnu a pracovat s ní.

  Pozorovatelné chování.

  Typy/vzorce chování v profilu

  Přímo kalkuluje 4 barevné energie osobnosti – vědomé.

  Kalkuluje 8 dalších hodnot, které měří i 4 barevné energie – méně vědomé osobnosti. Podává zprávu o zařazení mezi 8, 24 a celkem 72 unikátních typů. 72 rysů se měří přímo, tyto údaje jsou normované a použité na přímou kalkulaci:
  24 rysů, 8 aspektů, 4 barev.

  Zpráva nemluví o typech, jde o model postavený na dynamických rysech

  Práce s dynamikou osobnosti

  Přímo pracuje s preferenčním tokem mezi vědomou a méně vědomou osobností. Přímo říká jak člověk přizpůsobuje energii v pracovním prostředí voči tomu, jak by se choval v prostředí bez potřeby přizpůsobení. Pracuje s energií mezi přirozenou, každodenní a přehnanou osobností. Toto srovnání je k dispozici pouze v rozšířené zprávě.

  Práce s jinými typy

  Zaměřuje se na to, jak budovat vztahy s ostatními typy, zejména se svým protipólním typem Zaměřuje se na to, jak budovat vztahy s ostatními typy, kromě protipólního typu se zaměřuje i na práci se zrcadlovým obrazem

  Využití

  Osobní rozvoj – sebepoznání, trénink, koučink

  Rozvoj organizace – komunikace, dynamika, spolupráce

  Osobní rozvoj – sebepoznání, trénink, koučink

  Rozvoj organizace – komunikace, dynamika, spolupráce

  Profily

  Osobní profil – základní

  Manažerský profil

  Prodejní profil

  Profil osobního úspěchu a spokojenosti

  Interview profil pro nábor a výběr

  Lumina Spark – základní a rozšířený iLumina LeaderLumina Sales

  Lumina Team

  Lumina Culture

  Lumina Emotion

  Lumina Talent

  Takže Insights Discovery® nebo Lumina Spark®?

  Pokud bychom měli shrnout zkušenosti z naší praxe, Insights Discovery by jsme si vybrali protože:

  • Pracuje se slepou skvrnou (odhaluje to, čeho si nejsme vědomi)
  • Typologie je jednodušší zapamatovatelná a snadněji se s ní pracuje
  • Účastníci se lépe ztotožňují se svým osobnostním profilem

  Luminu bychom upřednostnili:

  • Pro pokročilejší uživatele a pro klienty, kterým nevyhovuje „škatulkování“
  • Pro klienty, kteří potřebují specifické nadstavby, které Insights Discovery nemá (výběr talentů, práce s emočními aspekty)
  • Chtějí využívat moderní online aplikaci Splash, kde si mohou porovnávat svůj profil s jinými uživateli nebo jej sdílet

  Pokud máte zkušenost s jednou z těchto typologií a chcete se s námi o ni podělit, napište nám.

  Grafická příloha – vizuální srovnání

  Malina na závěr – validita jako zajímavé kritérium – pro lidi se zaměřením na detaily a fajnšmekry 🙂

  Validita Lumina Spark i Insights Discovery se měří koeficienty Cronbach-Alpha, které určují spolehlivost testů. Platí, že čím blíže je koeficient k hodnotě 1.0, tím menší je pravděpodobnost chyby. Minimální koeficient (minimálně očekávaná validita) je 0.70. Obecně se očekává v rozsahu 0.70 – 0.90. Obrázky níže ukazují jen základní validaci. Oba systémy dělají rozšířenou (a opakovanou) validaci podle jazyka, země, pohlaví či věku respondentů, protože v jednotlivých skupinách se předpokládají odlišnosti.

  Co vás čeká dál v sérií porovnávající typologie?

  Jelikož téma je poměrně obsáhlá, připravili jsme sérii mini článků, v nichž porovnáme nejčastěji využívané typologie:

  1. Co osobní typologie spojuje – čtěte zde
  2. Insights Discovery® vs DiSC (Success Insights®) – čtěte zde
  3. Insights Discovery vs Lumina – tento článek
  4. Přehled na jednu stranu – vizualizace rozdílů nejpoužívanějších typologií – příště

  Poslední článek tedy bude více vizuální představíme si jednotlivé typologie více opticky.

  Zpracovala: Jana Polláková, konzultantka

  Zvládejte hybridní operace

  Zanechte váš e-mail a získejte nejnovější elektronickou knihu nabitou testovanými tipy, jak pracovat v hybridním týmu.


   Související články