Close
 Close

Develor International

Show all contacts
Magazine  

Found in Services & Solutions

 • Please, type at least 3 characters in search input to find solutions.
Browse All Services

Found in Resources

 • Please, type at least 3 characters in search input to find resources.
Explore All Resources
  Contact Us

[vc_column_text pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” el_class=”mid50″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

 

Pokračujeme v našem pomyslném ringu, kde ve třetím kole měříme síly barevné typologie Insights Discovery® a Lumina Spark®.

[/vc_column_text] [vc_single_image image=”15400″ image_size=”full” frame=”noframe” lightbox=”no” link_target=”_self” width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_column_text pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” el_class=”mid50″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

Ve druhé části naší série jsme se zaměřili na srovnání Insights Discovery a DiSC (TTI Success Insights). V dnešní, třetí části máme v hledáčku srovnání:

 1. Insights Discovery, který je již více než 10 let oblíbenou stálicí v našich programech
 2. Luminu, která přibyla do našeho portfolia loni (2019)

Na čem staví Lumina Spark?

Společnost Lumina Learning založil v roce 2009 Stewart Desson, který dříve pracoval i pro Insights Learning & Development (stojící za Insights Discovery). Lumina se profiluje nahlížením na lidi nejen jako na výkonné pracovníky, ale především jako na lidské bytosti (z anglického originálu “human beings” vs. “human doings”).

[/vc_column_text] [vc_column_text pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” el_class=”mid50″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

Na Luminu Spark se dá rovněž nahlížet optikou Junga, avšak v první řadě se vyvozuje z teorie Velkých 5 (Big Five), která je také známá pod akronymem CANOE nebo OCEAN. Její základy sahají do poloviny 20. století, ale obecně přijata byla v 90. letech. Model Big 5 byl vytvořen na základě vztahu osobnosti a akademického chování. K jejímu šíření významnou měrou přispěl výzkumník a psycholog Lewis Goldberg. Co tedy jednotlivá písmena znamenají?

O Open to Experience otevřenost zkušenosti (myslím komplexně vs. stojím nohama pevně na zemi)

C Conscientious svědomitost (jsem poháněný inspirací vs. jsem poháněn disciplínou)

E Extraversion extroverze (jsem extrovert vs jsem introvert)

A Agreeableness přívětivost (jsem zaměřený na výstup vs jsem zaměřen na lidi)

N Neuroticity neurotismus (mám vysokou vs. mám nízkou intenzitu reakce na podněty)

[/vc_column_text] [blank_spacer height=”30″ width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_column_text pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” el_class=”mid50″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

Hlavní rozdíly mezi Insights Discovery a Luminou

Lumina jako podstatný odlišovací argument uvádí, že lidi nenálepkuje, neškatulkuje a vyhýbá se stereotypům. Místo typů lidí mluví o jejich dynamických rysech. Při vyhodnocování dotazníku pracuje s přímým měřením a ne odvozením či předpoklady.

Insights Discovery zas výrazně pomáhá odhalovat slepou skvrnu (naše chování, kterého si nejsme vědomi) a pracovat s ní. Má mechanismus odhalení stylizace jednotlivce při vyplňování dotazníku. Typologie i osobní zpráva je z našich zkušeností jednodušší na interpretaci i aplikaci v praxi.

[/vc_column_text] [vc_column_text pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/1″ el_position=”first last”]

[et_bloom_inline optin_id=”optin_1″]

[/vc_column_text] [vc_column_text pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” el_class=”mid50″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

Porovnání dvou typologií v tabulce

Abychom byli konzistentní, v následující tabulce najdete stejné parametry, podle kterých jsme porovnávali Insights Discovery se Success Insights.

[/vc_column_text] [vc_column_text pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” width=”1/1″ el_position=”first last”]

[table type=”standard_minimal”]
[trow]
[thcol]
[/thcol]
[thcol]Insights Discovery®[/thcol]
[thcol]Lumina Spark® (TTI Success Insights®)[/thcol]
[/trow]
[trow]
[tcol]Historický základ
[/tcol]
[tcol]Konzistentně buduje na teórii C.G. Junga
[/tcol]
[tcol]
Postavená na paradigmatu výzkumu “velkých 5”

Ale je možné na ni nahlížet i optikou Junga
[/tcol]
[/trow]
[trow]
[tcol]Dotazník vyhodnocuje[/tcol]
[tcol]Přímo vyhodnocuje:

4 typy osobnosti (vědomé)

[/tcol]
[tcol]Přímo vyhodnocuje:

72 rysů osobnosti

[/tcol]
[/trow]
[trow]
[tcol]Otázky v dotazníku[/tcol]
[tcol]Dotazník s nuceným výběrem otázek, sestávající z 25 otázek se 4 možnostmi

Vyplnění 10-15 minut[/tcol]
[tcol]Dotazník postavený na Likertově škále se 144 nezávisle vyhodnocenými položkami

Vyplnění 30+ minut[/tcol]
[/trow]
[trow]
[tcol]Styl a vizualizace osobnostního profilu[/tcol]
[tcol]Jednoduchý jazyk

Unikátní popis pro každého jednotlivce

Vizualizace pomáhá v intuitivní interpretaci[/tcol]
[tcol]Jde více do hloubky

Náročnější na pochopení a aplikaci v praxi

Modernější vizualizace Aplikace Splash na sdílení profilu[/tcol]
[/trow]
[trow]
[tcol]Jaké chování popisuje[/tcol]
[tcol]Pozorovatelné chování, i chování, kterého si nejsme vědomi.

Výrazně pomáhá odhalovat slepou skvrnu a pracovat s ní.

Nespoléhá se na vlastní uvědomování si slepé skvrny.[/tcol]
[tcol]Pozorovatelné chování.

Pracuje s “přiznanou” slepou skvrnou a jak ji adresovat, ale na druhé straně jen potvrzuje domněnku o vlastní slepé skvrně
(neodhaluje to, co si respondent neuvědomuje).[/tcol]
[/trow]
[trow]
[tcol]Typy/vzorce chování v profilu[/tcol]
[tcol]Přímo kalkuluje 4 barevné energie osobnosti – vědomé.

Kalkuluje 8 dalších hodnot, které měří i 4 barevné energie – méně vědomé osobnosti.

Podává zprávu o zařazení mezi 8, 24 a celkem 72 unikátních typů.[/tcol]
[tcol]

72 rysů se měří přímo, tyto údaje jsou normované a použité na přímou kalkulaci:
24 rysů, 8 aspektů, 4 barev

Zpráva nemluví o typech, jde o model postavený na dynamických rysech[/tcol]
[/trow]
[trow]
[tcol]Práce s dynamikou osobnosti[/tcol]
[tcol]Přímo pracuje s preferenčním tokem mezi vědomou a méně vědomou osobností.

Přímo říká jak člověk přizpůsobuje energii v pracovním prostředí voči tomu, jak by se choval v prostředí bez potřeby přizpůsobení.[/tcol]
[tcol]

Pracuje s energií mezi přirozenou, každodenní a přehnanou osobností.

Toto srovnání je k dispozici pouze v rozšířené zprávě (Lumina Spark Full).[/tcol]
[/trow]
[trow]
[tcol]Práce s jinými typy[/tcol]
[tcol]Zaměřuje se na to, jak budovat vztahy s ostatními typy, zejména se svým protipólním typem[/tcol]
[tcol]Zaměřuje se na to, jak budovat vztahy s ostatními typy, kromě protipólního typu se zaměřuje i na práci se zrcadlovým obrazem
[/tcol]
[/trow]
[trow]
[tcol]Využití[/tcol]
[tcol]

Osobní rozvoj – sebepoznání, trénink, koučink

Rozvoj organizace – komunikace, dynamika, spolupráce

[/tcol]
[tcol]

Osobní rozvoj – sebepoznání, trénink, koučink

Rozvoj organizace – komunikace, dynamika, spolupráce

[/tcol]
[/trow]
[trow]
[tcol]Profily[/tcol]
[tcol]

Osobní profil – základní

Manažerský profil

Prodejní profil

Profil osobního úspěchu a spokojenosti

Interview profil pro nábor a výběr

[/tcol]
[tcol] Lumina Spark – základní a rozšířený individuální profil

Nadstavby:

Lumina Leader

Lumina Sales

Lumina Team

Lumina Culture

Lumina Emotion

Lumina Talent[/tcol]
[/trow]
[/table]

[/vc_column_text] [vc_column_text pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” el_class=”mid50″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

Takže Insights Discovery® nebo Lumina Spark®?

Pokud bychom měli shrnout zkušenosti z naší praxe, Insights Discovery by jsme si vybrali protože:

 • Pracuje se slepou skvrnou (odhaluje to, čeho si nejsme vědomi)
 • Typologie je jednodušší zapamatovatelná a snadněji se s ní pracuje
 • Účastníci se lépe ztotožňují se svým osobnostním profilem

Luminu bychom upřednostnili:

 • Pro pokročilejší uživatele a pro klienty, kterým nevyhovuje “škatulkování”
 • Pro klienty, kteří potřebují specifické nadstavby, které Insights Discovery nemá (výběr talentů, práce s emočními aspekty)
 • Chtějí využívat moderní online aplikaci Splash, kde si mohou porovnávat svůj profil s jinými uživateli nebo jej sdílet

Pokud máte zkušenost s jednou z těchto typologií a chcete se s námi o ni podělit, napište nám.

[/vc_column_text] [blank_spacer height=”30″ width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_column_text pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” el_class=”mid50″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

Malina na závěr – validita jako zajímavé kritérium – pro lidi se zaměřením na detaily a fajnšmekry 🙂

Validita Lumina Spark i Insights Discovery se měří koeficienty Cronbach-Alpha, které určují spolehlivost testů. Platí, že čím blíže je koeficient k hodnotě 1.0, tím menší je pravděpodobnost chyby. Minimální koeficient (minimálně očekávaná validita) je 0.70. Obecně se očekává v rozsahu 0.70 – 0.90. Obrázky níže ukazují jen základní validaci. Oba systémy dělají rozšířenou (a opakovanou) validaci podle jazyka, země, pohlaví či věku respondentů, protože v jednotlivých skupinách se předpokládají odlišnosti.

 

[/vc_column_text] [vc_single_image image=”15411″ image_size=”full” frame=”noframe” lightbox=”no” link_target=”_self” width=”1/1″ el_position=”first last”] [blank_spacer height=”30″ width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_column_text pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” el_class=”mid50″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

Grafická příloha – vizuální srovnání

[/vc_column_text] [vc_single_image image=”15413″ image_size=”full” frame=”noframe” lightbox=”no” link_target=”_self” width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_single_image image=”15412″ image_size=”full” frame=”noframe” lightbox=”no” link_target=”_self” width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_column_text pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” el_class=”mid50″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

Co vás čeká dál v sérií porovnávající typologie?

Jelikož téma je poměrně obsáhlá, připravili jsme sérii mini článků, v nichž porovnáme nejčastěji využívané typologie:

 1. Co osobní typologie spojuje – čtěte zde
 2. Insights Discovery® vs DiSC (Success Insights®) – čtěte zde
 3. Insights Discovery vs Lumina – tento článek
 4. Přehled na jednu stranu – vizualizace rozdílů nejpoužívanějších typologií – příště

Poslední článek tedy bude více vizuální představíme si jednotlivé typologie více opticky.

[/vc_column_text] [blank_spacer height=”30″ width=”1/1″ el_position=”first last”] [vc_column_text pb_margin_bottom=”no” pb_border_bottom=”no” el_class=”mid50″ width=”1/1″ el_position=”first last”]

Zpracovala: Jana Polláková, konzultantka

[/vc_column_text]

Handle hybrid operations

Leave your e-mail and get the latest e-book packed with tested tips on how to operate in a hybrid team.

Related articles