fbpx

Barevná typologie Insights Discovery vs Lumina Spark

Třetí část série srovnání typologií

 

Pokračujeme v našem pomyslném ringu, kde ve třetím kole měříme síly barevné typologie Insights Discovery® a Lumina Spark®.

Ve druhé části naší série jsme se zaměřili na srovnání Insights Discovery a DiSC (TTI Success Insights). V dnešní, třetí části máme v hledáčku srovnání:

 1. Insights Discovery, který je již více než 10 let oblíbenou stálicí v našich programech
 2. Luminu, která přibyla do našeho portfolia loni (2019)

Na čem staví Lumina Spark?

Společnost Lumina Learning založil v roce 2009 Stewart Desson, který dříve pracoval i pro Insights Learning & Development (stojící za Insights Discovery). Lumina se profiluje nahlížením na lidi nejen jako na výkonné pracovníky, ale především jako na lidské bytosti (z anglického originálu “human beings” vs. “human doings”).

Na Luminu Spark se dá rovněž nahlížet optikou Junga, avšak v první řadě se vyvozuje z teorie Velkých 5 (Big Five), která je také známá pod akronymem CANOE nebo OCEAN. Její základy sahají do poloviny 20. století, ale obecně přijata byla v 90. letech. Model Big 5 byl vytvořen na základě vztahu osobnosti a akademického chování. K jejímu šíření významnou měrou přispěl výzkumník a psycholog Lewis Goldberg. Co tedy jednotlivá písmena znamenají?

O Open to Experience otevřenost zkušenosti (myslím komplexně vs. stojím nohama pevně na zemi)

C Conscientious svědomitost (jsem poháněný inspirací vs. jsem poháněn disciplínou)

E Extraversion extroverze (jsem extrovert vs jsem introvert)

A Agreeableness přívětivost (jsem zaměřený na výstup vs jsem zaměřen na lidi)

N Neuroticity neurotismus (mám vysokou vs. mám nízkou intenzitu reakce na podněty)

Hlavní rozdíly mezi Insights Discovery a Luminou

Lumina jako podstatný odlišovací argument uvádí, že lidi nenálepkuje, neškatulkuje a vyhýbá se stereotypům. Místo typů lidí mluví o jejich dynamických rysech. Při vyhodnocování dotazníku pracuje s přímým měřením a ne odvozením či předpoklady.

Insights Discovery zas výrazně pomáhá odhalovat slepou skvrnu (naše chování, kterého si nejsme vědomi) a pracovat s ní. Má mechanismus odhalení stylizace jednotlivce při vyplňování dotazníku. Typologie i osobní zpráva je z našich zkušeností jednodušší na interpretaci i aplikaci v praxi.

Porovnání dvou typologií v tabulce

Abychom byli konzistentní, v následující tabulce najdete stejné parametry, podle kterých jsme porovnávali Insights Discovery se Success Insights.

Insights Discovery® Lumina Spark® (TTI Success Insights®)
Historický základ
Konzistentně buduje na teórii C.G. Junga
Postavená na paradigmatu výzkumu “velkých 5”

Ale je možné na ni nahlížet i optikou Junga

Dotazník vyhodnocuje Přímo vyhodnocuje:

4 typy osobnosti (vědomé)

Přímo vyhodnocuje:

72 rysů osobnosti

Otázky v dotazníku Dotazník s nuceným výběrem otázek, sestávající z 25 otázek se 4 možnostmi

Vyplnění 10-15 minut

Dotazník postavený na Likertově škále se 144 nezávisle vyhodnocenými položkami

Vyplnění 30+ minut

Styl a vizualizace osobnostního profilu Jednoduchý jazyk

Unikátní popis pro každého jednotlivce

Vizualizace pomáhá v intuitivní interpretaci

Jde více do hloubky

Náročnější na pochopení a aplikaci v praxi

Modernější vizualizace Aplikace Splash na sdílení profilu

Jaké chování popisuje Pozorovatelné chování, i chování, kterého si nejsme vědomi.

Výrazně pomáhá odhalovat slepou skvrnu a pracovat s ní.

Nespoléhá se na vlastní uvědomování si slepé skvrny.

Pozorovatelné chování.

Pracuje s “přiznanou” slepou skvrnou a jak ji adresovat, ale na druhé straně jen potvrzuje domněnku o vlastní slepé skvrně
(neodhaluje to, co si respondent neuvědomuje).

Typy/vzorce chování v profilu Přímo kalkuluje 4 barevné energie osobnosti – vědomé.

Kalkuluje 8 dalších hodnot, které měří i 4 barevné energie – méně vědomé osobnosti.

Podává zprávu o zařazení mezi 8, 24 a celkem 72 unikátních typů.

72 rysů se měří přímo, tyto údaje jsou normované a použité na přímou kalkulaci:
24 rysů, 8 aspektů, 4 barev

Zpráva nemluví o typech, jde o model postavený na dynamických rysech

Práce s dynamikou osobnosti Přímo pracuje s preferenčním tokem mezi vědomou a méně vědomou osobností.

Přímo říká jak člověk přizpůsobuje energii v pracovním prostředí voči tomu, jak by se choval v prostředí bez potřeby přizpůsobení.

Pracuje s energií mezi přirozenou, každodenní a přehnanou osobností.

Toto srovnání je k dispozici pouze v rozšířené zprávě (Lumina Spark Full).

Práce s jinými typy Zaměřuje se na to, jak budovat vztahy s ostatními typy, zejména se svým protipólním typem Zaměřuje se na to, jak budovat vztahy s ostatními typy, kromě protipólního typu se zaměřuje i na práci se zrcadlovým obrazem
Využití

Osobní rozvoj – sebepoznání, trénink, koučink

Rozvoj organizace – komunikace, dynamika, spolupráce

Osobní rozvoj – sebepoznání, trénink, koučink

Rozvoj organizace – komunikace, dynamika, spolupráce

Profily

Osobní profil – základní

Manažerský profil

Prodejní profil

Profil osobního úspěchu a spokojenosti

Interview profil pro nábor a výběr

Lumina Spark – základní a rozšířený individuální profil

Nadstavby:

Lumina Leader

Lumina Sales

Lumina Team

Lumina Culture

Lumina Emotion

Lumina Talent

Takže Insights Discovery® nebo Lumina Spark®?

Pokud bychom měli shrnout zkušenosti z naší praxe, Insights Discovery by jsme si vybrali protože:

 • Pracuje se slepou skvrnou (odhaluje to, čeho si nejsme vědomi)
 • Typologie je jednodušší zapamatovatelná a snadněji se s ní pracuje
 • Účastníci se lépe ztotožňují se svým osobnostním profilem

Luminu bychom upřednostnili:

 • Pro pokročilejší uživatele a pro klienty, kterým nevyhovuje “škatulkování”
 • Pro klienty, kteří potřebují specifické nadstavby, které Insights Discovery nemá (výběr talentů, práce s emočními aspekty)
 • Chtějí využívat moderní online aplikaci Splash, kde si mohou porovnávat svůj profil s jinými uživateli nebo jej sdílet

Pokud máte zkušenost s jednou z těchto typologií a chcete se s námi o ni podělit, napište nám.

Malina na závěr – validita jako zajímavé kritérium – pro lidi se zaměřením na detaily a fajnšmekry 🙂

Validita Lumina Spark i Insights Discovery se měří koeficienty Cronbach-Alpha, které určují spolehlivost testů. Platí, že čím blíže je koeficient k hodnotě 1.0, tím menší je pravděpodobnost chyby. Minimální koeficient (minimálně očekávaná validita) je 0.70. Obecně se očekává v rozsahu 0.70 – 0.90. Obrázky níže ukazují jen základní validaci. Oba systémy dělají rozšířenou (a opakovanou) validaci podle jazyka, země, pohlaví či věku respondentů, protože v jednotlivých skupinách se předpokládají odlišnosti.

 

Grafická příloha – vizuální srovnání

Co vás čeká dál v sérií porovnávající typologie?

Jelikož téma je poměrně obsáhlá, připravili jsme sérii mini článků, v nichž porovnáme nejčastěji využívané typologie:

 1. Co osobní typologie spojuje – čtěte zde
 2. Insights Discovery® vs DiSC (Success Insights®) – čtěte zde
 3. Insights Discovery vs Lumina – tento článek
 4. Přehled na jednu stranu – vizualizace rozdílů nejpoužívanějších typologií – příště

Poslední článek tedy bude více vizuální představíme si jednotlivé typologie více opticky.

Zpracovala: Jana Polláková, konzultantka