Zavřít    

  DEVELOR Czech s.r.o.
  Korunní 2569/108
  101 00 Praha

  Všechny kontakty
  Kontaktujte nás    
  • Leadership a manažment
  • Postoj a nastavení mysli
  • Prodej, péče o zákazníka a vyjednávání
  • Osobní produktivita a komunikace
  • Budování týmu a spolupráce
  • Diverzita, rovnost a inkluze
  • Hodnocení a diagnostika
  • HR konsultink a koučink
  • Všechny služby
  Individuální diagnostika

  360° Zpětná vazba

  Individuální diagnostika

  Development Centrum (DC)

  Individuální diagnostika

  Assessment Centrum (AC)

  Organizační diagnostika

  Happy At Work

  Organizační diagnostika

  Analýza firemní sítě (CX-Ray)

  Nalezeno v službách a řešení

  • Napište prosím alespoň 3 znaky do vyhledávání.
  Projít všechny služby

  Najít ve zdrojích

  • Napište prosím alespoň 3 znaky do vyhledávání.
  Prohlédnout všechny zdroje

  VUCA, BANI, RUPT, TUNA. Jaký je mezi nimi rozdíl? S těmito pojmy jsme se v poslední době setkali už asi všichni, ale málokdo ví, jaký je mezi nimi rozdíl. Všechno jsou to rámce nebo modely, které byly vyvinuty s cílem pomoci jednotlivcům a firmám orientovat se ve složitém a nejistém prostředí. Proto výběr mezi nimi vždy závisí na konkrétních potřebách a cílech organizace. V konečném důsledku ale účinnost každého rámce bude záviset na tom, jak dobře se implementuje a do jaké míry je v souladu s kulturou a hodnotami firmy.

  VUCA je zkratka pro volatilitu (volatility), nejistotu (Uncertainty), komplexnost (Complexity) a nejednoznačnost (Ambiguity). Původně ho vyvinula Vojenská akademie americké armády v 90. letech 20. století a od té doby byl ve velké míře přijat také v rámci firemního sektoru. Rámec VUCA pomáhá organizacím pochopit výzvy, které představuje rychle se měnící prostředí a vypracovat strategie, jak na tyto výzvy reagovat.

  RUPT je zkratka pro radikální (Radical), nepředvídatelný (Unpredictable), paradoxní (Paradoxical) a zamotaný (Tangled). Vyvinula ho francouzská obchodní škola HEC Paris. Rámec RUPT zdůrazňuje potřebu, aby jednotlivci a organizace přijali nejednoznačnost a aby se dobře vyrovnali s paradoxy a napětím.

  TUNA je zkratka, která znamená turbulentní (Turbulent), nejistý (Uncertain), nový (Novel) a nejednoznačný (Ambiguous). Vyvinul ji odborník na vedení David K. Hurst, aby popsal výzvy spojené s vedením v rychle se měnícím světě. TUNA koncept zdůrazňuje, že lídři musí být flexibilní a přizpůsobiví.

   

   

  V tomto článku se zaměříme na koncept BANI, na to, jaký má vliv na lidské zdroje a jak se mohou odborníci na lidské zdroje přizpůsobit tomuto novému světu. Svět se neustále vyvíjí a tak se vyvíjí i způsob naší práce. Ovlivňuje to především nástup práce na dálku, automatizace a umělá inteligence.

  Jaký je tedy svět BANI?

  BANI je zkratka odvozená od anglických výrazů křehký (Brittle), úzkostný (Anxious), nelineární (Nonlinear) a nesrozumitelný (Incomprehensible). Vyvinul ho indický podnikatel a autor Manish Dugar jako reakci na měnící se podnikatelské prostředí v Indii.

  Křehkost odkazuje na křehkost systémů a struktur ve světe BANI. Jedna malá změna může způsobit efekt, který vede k neočekávaným výsledkům.

  Úzkostný odráží obavy, které mnozí lidé pociťují v souvislosti s budoucností. Svět BANI je plný neznámých proměnných, což může vyvolávat pocit nepokoje a stresu.

  Nelineární odkazuje na skutečnost, že svět BANI se neřídí předvídatelnou cestou. Namísto toho se vyznačuje náhlými posuny a poruchami.

  Nepochopitelný popisuje skutečnost, že vzhledem k množství faktorů, které jsou ve hře, může být těžké pochopit, co se děje.

   

  Jak svět BANI ovlivňuje lidské zdroje?

  Svět BANI představuje pro odborníky na lidské zdroje velkou výzvu, protože tradiční postupy používané desetiletí přestávají být účinné. Například náborové strategie, které fungovaly v minulosti, nemusí být účinné ve světě, kde se trh práce neustále mění. Další výzvy přicházejí i z hlediska zapojení a udržení zaměstnanců. Při tak velkém množství nejistoty a úzkosti, které jsou ve vzduchu, se mohou zaměstnanci snáze cítit odtrženi od své práce a s větší pravděpodobností ji opustí.

  Právě proto si BANI prostředí vyžaduje přístup flexibilnější než kdykoliv předtím. Ve světě, ve kterém dochází k rychlým a nečekaným změnám, musí být odborníci na lidské zdroje schopni rychle se obracet a přizpůsobovat tomu své kroky.

   

  Jaké strategie by mělo HR zvolit?

  1. Přijměte změnu: Ve světě BANI jsou změny neustálé a nepředvídatelné. HR by proto mělo být aktivní při přijímání změn a vytváření strategií na jejich řízení. To zahrnuje otevřenost novým nápadům, experimentování s novými přístupy a podporu kultury neustálého učení se a zlepšování.

  2. Podporujte agilitu: Agilita je klíčem k prosperitě ve světě BANI. Připravte si strategie, které jsou flexibilní a dynamické, což vám umožní rychle reagovat na měnící se okolnosti. To může zahrnovat přehodnocení tradičních HR procesů, jako je nábor a řízení výkonnosti a přijetí agilnějších přístupů.

  3. Zaměřujte se na pohodu zaměstnanců: Zaměstnanci v důsledku nejistoty a nepředvídatelnosti mohou pociťovat zvýšený stres a úzkost.  Soustřeďte se proto na pohodu zaměstnanců vytvářením příznivého pracovního prostředí, poskytováním zdrojů a podpory pro duševní zdraví a podporováním kultury rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.

  4. Využívejte technologie: Technologie mohou být pro HR ve světě BANI silným nástrojem. Využíváním technologií na automatizaci a zefektivnění procesů v oblasti lidských zdrojů si můžete uvolnit čas a zdroje, abyste se mohli zaměřovat na strategické iniciativy.

  5. Klaďte důraz na rozmanitost a inkluzi: Rozmanitost a inkluze jsou v dnešním světě rozhodující pro úspěch. Zaměřujte se proto na vytváření různorodé a inkluzivní kultury na pracovišti, která oceňuje různé perspektivy a zkušenosti.

   

  Na závěr můžeme konstatovat, že svět BANI představuje pro oblast lidských zdrojů skutečnou výzvu. Se správným myšlením a přístupem se však i HR může tomuto novému světu přizpůsobit a prosperovat. Zaměřením se na zkušenosti zaměstnanců, agilním přístupem a přijímáním změn mohou odborníci na lidské zdroje vytvořit ve světě BANI pozitivní a příznivé pracovní prostředí.

  Pokud byste při implementaci výše uvedených kroků potřebovali podporu, kontaktujte nás. Rádi s Vámi projdeme možnosti, jak vám můžeme pomoci při adaptaci na složité podmínky BANI světa. 

  Zvládejte hybridní operace

  Zanechte váš e-mail a získejte nejnovější elektronickou knihu nabitou testovanými tipy, jak pracovat v hybridním týmu.


   Související články