Zavřít
 Zavřít

DEVELOR Czech

  Všechny kontakty
  Aktuální dění
  Magazín  

  Nalezeno v službách a řešení

  • Napište prosím alespoň 3 znaky do vyhledávání.
  Projít všechny služby

  Najít ve zdrojích

  • Napište prosím alespoň 3 znaky do vyhledávání.
  Prohlédnout všechny zdroje
    Kontaktujte nás

  Mnoho lidí tuší, že způsob, jakým jsou dnes řízeny společnosti sahá ke svým limitům. V každém dalším průzkumu zaměstnanci jasně naznačují, že firmy jsou místem obav a dřiny a postrádají vášeň či hlubší smysl. Může být toto rozčarování znamením, že civilizace už dožívá svůj aktuální model a je připravena na další? 

  V dnešní rychle se měnící, znalostní ekonomice se koncept statického managementu shora-dolů ukázal jako neefektivní. Plýtvá talentem, kreativitou a energií většiny zaměstnanců.

  Evoluční stupně lidské spolupráce

  Vývoj zdola nahoru od červené směrem k teal.

  BarvaPopisMetaforaZlomové bodyPříklady
  TEALSamostatné řídící se jednotky nahrazují hierarchickou pyramidu. Organizace jsou živými celky, které se orientují na realizaci svého potenciálu.

  Jsou poháněny vyšším smyslem a ne egem.

  Žijící organismusSamostatné řízení

  Celistvost

  Princip evoluce

  Společnosti jako Buurtzorg, Patagonia, Morning Star
  ZELENÁZaměření se na kulturu a empowerment s cílem podpořit motivaci zaměstnanců. Akcionářů nahrazují partneři.

  V popředí je wellbening, hodnoty, faktor štěstí.

  RodinaEmpowerment

  Partnerský model

   

  Southwest Airlines, Greenpeace, Word Wide Fund
  ORANŽOVÁCílem je porazit konkurenci, dosáhnout zisku a růst. MBO (management na základě cílů), řízení a kontrola nad „CO“, svoboda v rámci „JAK“.

  Závislost na neustálém ekonomickém růstu.

  Stroj

  Inovace

  Zodpovědnost

  Meritokracie

  Nadnárodní společnosti (Coca-Cola, Procter & Gamble)

  Investiční banky (JP Morgan)

  ŽLUTÁVelmi formální role v hierarchické pyramidě.

  Řízení a kontrola shora dolů. Budoucnost je opakováním minulosti.

  ArmádaFormální role (stabilní a odstupňované hierarchie)

  Stále opakovaně aplikovatelné procesy

  Dlouhodobá perspektiva

  Katolická církev

  Armáda

  Většina vládních organizací

  Policie

  ČERVENÁKontinuální výkon moci přes osobu šéfa na udržení vojáků v linii. Velmi reaktivní, krátkodobé zaměření. Prosperuje v chaotickém prostředí.Vlčí svorkaVelící autorita

  Dělení práce

  Organizovaný zločin

  Pouliční gangy

  Kmenová domobrana

  Co charakterizuje evoluční stupně spolupráce

  Oranžový stupeň spolupráce

  Přechod k oranžové společnosti se udál díky třem významným manažerským konceptům, které nám přinesl moderní korporát.

  Prvním je inovace, která přinesla nové oddělení jako R&D (výzkum a vývoj), produktový management, marketing, a také projektové týmy.

  Druhým byla odpovědnost, která lídrům umožnila alternativu v řízení lidí: dát jim cíle, které mají dosáhnout a zároveň jim dát svobodu v tom, jak je dosáhnou. Tento tzv. management podle cílů (management by objectives) vedl k vytvoření moderních praktik HR, rozpočtům, KPI, ročním hodnocením, bonusovým systémům a vlastnění akcií.

  Třetí koncept je meritokracie, idea, kdy každý může vyrůst na jakoukoliv pozici na základě své kvalifikace či dovedností.

   

  Cílem oranžových společností je jít vpřed, uspět způsobem, který je sociálně akceptován a co nejlépe hrát s rozdanými kartami. Většina velkých společností dnes funguje na základě oranžových manažerských praktik.

  Dvě století dozadu až donedávna jsme takto vygenerovali nepředstavitelnou úroveň prosperity, prodloužili trvání lidského života, radikálně snížili hlad a mor v industrializovaném světě. S rostoucí dominancí oranžového paradigmatu jsme však také podporovali krátkodobé myšlení, korporátní nenasytnost, nadměrnou konzumaci, bezmezné vykořisťování zdrojů a ekosystémů planety.

  Jak vypadá zelená organizace?

  Zelený vývojový stupeň vyzdvihuje roli spolupráce nad soutěživostí a snaží se o rovnocennost, solidaritu a toleranci. Zelené organizace považují sociální odpovědnost za základ své mise. Zelení lídři podporují měkké aspekty byznysu jako investice do organizační kultury a hodnot, koučinku, instruktážní a týmové spolupráce (povyšují ji nad tvrdé aspekty jako strategie a rozpočet, které jsou ceněné v oranžové kultuře).

  Nejvyšší stupeň spolupráce je „teal“

  Barvou dalšího stupně je teal. Přichází s dalšími zajímavými zlomovými body.

  Sebe-management. Organizace Teal fungují efektivně, i ve velkém měřítku, se systémem založeným na rovnocenných vztazích kolegů. Nastavují struktury a opatření, které lidem ponechávají vysokou autonomii v jejich poli působnosti a jsou zodpovědní za koordinaci s ostatními.

  Celistvost. Umožňují lidem projevit se ve své vnitřní celistvosti. Vytvářejí prostředí, ve kterém se lidé mohou naplno projevit, přinést množství energie, vášeň a kreativitu.

  Princip evoluce. Jejich strategie je založena na tom, co vnímají, že od nich očekává svět.

  Na organizaci typu TEAL zakladatelé a lídři nahlížející jako na živý organismus, s vlastní energií, smyslem pro směrování a voláním něco světu dokázat. Nevynucuje si směrování, snaží se naslouchat přirozenému volání, kam má společnost jít. Žádná z autorem zkoumaných organizací typu Teal nemá dokument se strategií. Cvičení na formulaci strategie jsou ztraceny v nenávratnu a s nimi i většina půlročních plánů, ročních rozpočtů, kaskádových KPI a individuálních cílů. Místo toho, aby se snažili určovat a kontrolovat, snaží se vnímat a reagovat.

  Organizace všech barevných spekter koexistují i dnes, v každém větším městě. Podívejte se kolem sebe, jak společnosti fungují – na jejich strukturu, styl leadershipu nebo jakýkoli proces řízení – a rychle tak můžete odhadnout dominantní barevné paradigma.

  Podle článku Frederica Lalouxa zpracovala Jana Polláková

  Ikony nakreslila Petra Valašík-Lutterová.

  Zvládejte hybridní operace

  Zanechte váš e-mail a získejte nejnovější elektronickou knihu nabitou testovanými tipy, jak pracovat v hybridním týmu.