Zavřít    

  DEVELOR Czech s.r.o.
  Korunní 2569/108
  101 00 Praha

  Všechny kontakty
  Kontaktujte nás    
  • Leadership a manažment
  • Postoj a nastavení mysli
  • Prodej, péče o zákazníka a vyjednávání
  • Osobní produktivita a komunikace
  • Budování týmu a spolupráce
  • Diverzita, rovnost a inkluze
  • Hodnocení a diagnostika
  • HR konsultink a koučink
  • Všechny služby
  Individuální diagnostika

  360° Zpětná vazba

  Individuální diagnostika

  Development Centrum (DC)

  Individuální diagnostika

  Assessment Centrum (AC)

  Organizační diagnostika

  Happy At Work

  Organizační diagnostika

  Analýza firemní sítě (CX-Ray)

  Nalezeno v službách a řešení

  • Napište prosím alespoň 3 znaky do vyhledávání.
  Projít všechny služby

  Najít ve zdrojích

  • Napište prosím alespoň 3 znaky do vyhledávání.
  Prohlédnout všechny zdroje

  Pokud budou lidé naším největším přínosem – a my věříme, že jsou – bude učení a rozvoj nedílnou součástí byznys života v každé organizaci.

  Naši kolegové tráví drahocenný čas na trénincích či online školeních a společnosti na to utrácejí množství peněz.

  Mnozí se ptají, zda trénink splňuje očekávání. To však záleží na tom, jaké očekávání jsme si stanovili.

  Co od tréninku skutečně očekávat?

  Co čekáte od tréninku? Co myslíte, jak trénink skutečně napomáhá k cílené změně chování?

  Známá Brinkerhoffova studie dokazuje, že v klasickém tréninkovém prostředí 85 % účastníků nedokáže po ukončení tréninku zavést nové chování do praxe dlouhodobě. Pod klasickým prostředím rozumíme „jednorázový samostatný trénink“ bez ohledu na to, zda jde o trénink na živo nebo online. Co to znamená? To, že 10 z 12 účastníků je na tréninku zbytečně. Tito lidé nejsou produktivní a pouze pro 15 % účastníků má trénink dlouhodobý efekt. Řekli byste, že 15%  návratnost peněz investovaných do tréninku je dostatečná? Myslíme si, že je to daleko pod očekáváním.

  Tento fakt znepokojuje lídry a HR profesionály. Mnoho tréninkových společností zareagovalo na tuto výzvu tím, že se snaží vytvořit vzrušující a zábavnější tréninkové prostředí. Ačkoli to může účastníkům vytvářet pěkný zážitek, nestačí to pro zefektivnění učení. Hlavní důvod neúspěchu tréninků musíme hledat jinde.

  Trénink selhává před a hlavně poté, co se uskuteční

  Abychom pochopili, jak může trénink vygenerovat mnohem větší hodnotu pro byznys, musíme nejprve pochopit, proč selhává.

  20 % selhání tréninku nastává kvůli nedostatečné přípravě a nejasným očekáváním. Na základě studií je pouze 10% neúspěchu způsobených tréninkovým obsahem nebo nekompetentností trenéra. Největším důvodem je však nedostatek následných kroků, nebo jak to nazýváme, chybějící podpora implementace (často používané „follow-up aktivity“), která by měla následovat po tréninku. Cílem této podpory ve vzdělávání je dosáhnout dlouhodobé změny chování, a tím nejvíce ovlivnit obchodní výsledky.

  Rozšiřte učení

  Když víme, jaké jsou důvody neúspěchu, jaká by měla být tedy odpověď na nefungující tréninky? Na základě zjištění Brinkerhoffovy studie se domníváme, že úspěšný proces učení nezačíná samotným tréninkem, ale dávno předtím, než lidé překročí práh tréninkové místnosti. A dokonce ani nekončí rozloučením na jeho konci.

  Koncept DEVELOR X-Learning (Extended Learning, tzn. Rozšířené učení) je správnou odpovědí na tuto výzvu. Rozšiřujeme učení v čase a do hloubky.

  Od uvědomění k implementaci

  Abychom zajistili maximální dopad na učení, doprovázíme naše účastníky 7 krokovou cestou vzdělávání, kde každý krok má definovanou roli a účel. Od zvyšování povědomí účastníků a získávání závazku na rozvoj během samotného tréninku, až po implementaci a dlouhodobé udržení změny chování. Poskytujeme tak cílené a na míru upravené metody, jak dosáhnout rozvojových cílů.

  Kombinujte synchronní a asynchronní prvky učení

  Při navrhování cesty učení (z angl. Learning Journey) vědomě kombinujeme synchronní a asynchronní prvky, ať už jde o implementaci online nebo offline. Synchronními prvky jsou samotné vzdělávací akce, při kterých se skupina účastníků současně ve stejnou dobu zapojuje do učení pod vedením trenéra nebo facilitátora. Asynchronní učení zase umožňuje účastníkům přístup k materiálům a procvičování svých dovedností kdykoliv, kdy je to pro ně vhodné.

  Navíc, očekávané výsledky rozvojového procesu dokážeme změřit. Naše společnosti DEVELOR využívají metodu Kirkpatrickovy metodiky plánování a hodnocení, aby zajistily požadovaný výsledek.

  Promyšlené a strukturované využívání přístupu X-learning garantuje, že rozvojový program přinese konkrétní byznys výsledky a přispívá k tomu, že tréninková intervence přinese společnosti skutečnou měřitelnou hodnotu.

  Pokud vás zajímá 7 kroková vzdělávací cesta nebo další detaily o tom, jak využíváme X-learningový přístup, kontaktujte nás.

  Zvládejte hybridní operace

  Zanechte váš e-mail a získejte nejnovější elektronickou knihu nabitou testovanými tipy, jak pracovat v hybridním týmu.