fbpx

Případová studie – ČEZ Zákaznické služby

Zvyšování prodejní výkonnosti

Prostřednictvím rozvoje manažerů prodeje

CEZ

s

Organizační výzva

  • V souvislosti s liberalizací obchodu s elektrickou energií a plynem zamezit odchodu svých zákazníků k jiným dodavatelům elektřiny a získávat své zákazníky i pro odběr zemního plynu
  • Identifikovaná potřeba zvýšit manažerskou výkonnost supervizorů v oblasti vedení a rozvoje operátorů v týmu retencí a v prodejním týmu

s

Naše řešení

Pokud se o Develor řešení chcete dozvědět více, kontaktujte nás na: info.czech@develor.com

s

Dosažený výsledek

  • Počet nově uzavřených smluv na odběr plynu se navýšil o 20%
  • Podíl smluv na odběr elektřiny udržených na základě retenčních hovorů se zvýšil z 13% na 18,2 %
  • Byl splněn cíl minimálně udržet kvalitu hovorů (zlepšení z 96,52% na 97,46 %)

 s

Písemná reference od klienta

Školení vedená Janou Horákovou nám přinesla hmatatelné výsledky ve zvýšení prodejů a zlepšení výkonnosti  týmu. Supervizorky, které školením prošly, velice jednoduše pod Jany vedením zavedly získané vědomosti do praxe. Zvláště oceňujeme “hands on“ přístup, kdy Jana pouze nepředává vědomosti ve školící místnosti, ale aktivně pomáhá vše zavést do praxe. Velice rychle nasála atmosféru ve firmě a team leadrům pomohla sestavit konkrétní akční plán, který vedl ke zlepšení nejenom prodejních výsledků, ale také ke zlepšení atmosféry a vztahů v týmu. Supervizorky se naučili, jak aktivně naslouchat lidem, nechat je navrhnout řešení, předávat zpětnou vazbu  a delegovat. Většina informací se velmi dobře převáděla do praxe.

Ing.Slavěna Summerfield, Vedoucí odboru speciálních služeb, ČEZ Zákaznické služby s.r.o.