fbpx

Profilplast případová studie

Růst v dobách krize?
Není problém!

CS-profilplast
Profilplast Ltd. byl založen v roce 1989 s částečně maďarským a částečně německým kapitálem. V současné době jsou dominantním hráčem na domácím trhu v produkci a distribuci plastových a kovových profilů, které jsou používány pro stavební a průmyslové aktivity.

VÝZVY MANAGEMENTU

První vlny krize zasáhly stavební průmysl a tím i Profilplast na podzim roku 2008. Krátkodobé plány se od té doby rozvinuly tak, že se ukázalo, že léto nebude možné splnit. Norbert Tajti, Managing Director společnosti považoval za důležité, aby management společnosti vytvořil středně dobou strategii jako reakci na výzvy krize, která by zvýšila výkonnost a obrat společnosti. Cílem bylo vyvinout účinnější model prodeje, s kterým by Profilplast byl schopen navýšit objem prodeje na domácím trhu i v exportu. Management společnosti pochopil, že bez detailní diagnózy budou pouze hledat lék na zvládání problémů a chybějící střednědobá strategie bude mít negativní vliv na organizaci. Profilplast hledal celkové řešení jejich komplikovaného problému a takového partnera, který je expert ve více oblastech a má zkušenosti se

  • strategickým plánováním
  • rozvojem prodejní efektivity
  • lean managementem
  • rozvojem společnosti.

Profilplast si zvolil jako partnera Develor, který nenabízel hotové řešení problému, ale navrhoval strategickou spolupráci založenou na důkladné přípravě.  Při formulování strategie, kromě rozvoje prodeje, bylo důležité zharmonizovat změny s aktivitami back-office (produkce, logistika, management kvality), aby spolupráce mohla fungovat efektivně.

Norbert Tajti
Managing Director
Profilplast Ltd.

KE KONZULTACI JSME HLEDALI PARTNERA, KTERÝ JE SCHOPNÝ POSKYTNOUT VŠESTRANNÉ ŘEŠENÍ A GARANTOVAT MĚŘITELNÉ VÝSLEDKY VŠECH NAŠICH VÝZEV.

ŘEŠENÍ

Pokud se o Develor řešení chcete dozvědět více, kontaktujte nás na: info.czech@develor.com

VÝSLEDKY

Očekávání managementu a vlastníků bylo zefektivnit fungování společnosti a zvýšit objem prodeje Profilplastu na jeho trzích. 
Výsledkem rozvoje v letech 2009-2011 bylo, že Profilplast dokázal úspěšně zvýšit svůj obrat národně i mezinárodně. Celkově dokázali dosáhnout 33% zvýšení tržeb, i když domácí stavební průmysl stále klesal. Rozvojový program dosáhl svých cílů ke spokojenosti managementu i vlastníků.

Návratnost investice

V posledních 3 letech Profilplast investoval cca 7 million HUF (cca 23,000 EUR) do rozvojových programů zaměřených na trénink a konzultace. Tato investice prokázala značnou návratnost  tím, že se podařilo uskutečnit úsporné nápady a dosáhnout zvýšených cílů v době krize, kdy měl stavební průmysl významný úpadek.

CS-profilplast3

PENÍZE, KTERÉ JSME DO ROZVOJOVÉHO PROCESU INVESTOVALI, SE MNOHONÁSOBNĚ VRÁTILY.”
I PO TŘECH A PŮL LETECH JSOU VE SPOLEČNOSTI STÁLE JEŠTĚ REZERVY A V DEVELORU VIDÍM DOBRÉHO PARTNERA, S KTERÝM BYCHOM TYTO POTENCIÁLNÍ REZERVY VYTÁHLI NA POVRCH A PROMĚNILI V NAŠI KOMPETENČNÍ VÝHODU.