fbpx

T-Mobile případová studie

Zjednodušování postupů ve prospěch zákazníka

prostřednictvím změny v přístupu manažerů

t-mobile

 

 

 

 

 

 

Organizační výzva

  • Aplikovat LEAN principy při zjednodušování postupů ve prospěch zákazníka.
  • Hmatatelně prokázat napříč týmem TOP 100 manažerů schopnost pružně reagovat na rychle se měnící podmínky na telco trhu a vyjít vstříc zákazníkům konkrétními kroky (např. zásadním zjednodušením nabídky, faktury, aj.)
  • Dosáhnout v limitu 2 měsíců měřitelného snížení administrativní náročnosti širokého spektra klíčových procesů uvnitř firmy. Zjednodušit a zlepšit cokoliv, co zákazníkovi přinese výhodu.

Naše řešení

Pokud se o DEVELOR řešení chcete dozvědět více, kontaktujte nás na: info.czech@develor.com

Dosažený výsledek

  •  Přes 70% závazků ke zjednodušení procesů bylo v poločase sledování napřed nebo na plánu
  • 83% závazků bylo splněno v termínu ve 100% kvalitě.
  • Naprostá většina ze 17% opožděných závazků těsně před dokončením
  • Jednotky z celkového počtu 118 úkolů narazily na objektivní bariéry na straně smluvních třetích stran a nezávislých státních institucí, které danou změnu mírně pozdržely. V těchto případech všechny kroky na straně T-Mobile byly učiněny. S odstupem 4 měsíce po workshopu vyřešeno ve prospěch zákazníka.

Písemná reference od klienta

Se společností DEVELOR spolupracujeme již několik let a ceníme si zejména jejich individuálního přístupu, který vždy respektuje naše konkrétní potřeby. Velmi důležitým aspektem je také jejich moderní pojetí manažerského rozvoje, kdy nespoléhají na standardní a zaběhnuté nástroje a formáty, ale snaží se jít s dobou a překvapit nás vždy s něčím novým.”

Milan Vašina, CEO, T-Mobile Czech Republic a.s.

„Nejen že se závazkům ve firmě skutečně věnovala pozornost a většina z nich byla zrealizovaná, ale také se podařilo posílit osobní zodpovědnost v rámci celé manažerské struktury.”

Michael Sido, Transformation Manager, T-Mobile Czech Republic a.s.