Zavřít    

  DEVELOR Czech s.r.o.
  Korunní 2569/108
  101 00 Praha

  Všechny kontakty
  Kontaktujte nás    
  • Leadership a manažment
  • Postoj a nastavení mysli
  • Prodej, péče o zákazníka a vyjednávání
  • Osobní produktivita a komunikace
  • Budování týmu a spolupráce
  • Diverzita, rovnost a inkluze
  • Hodnocení a diagnostika
  • HR konsultink a koučink
  • Všechny služby
  Individuální diagnostika

  360° Zpětná vazba

  Individuální diagnostika

  Development Centrum (DC)

  Individuální diagnostika

  Assessment Centrum (AC)

  Organizační diagnostika

  Happy At Work

  Organizační diagnostika

  Analýza firemní sítě (CX-Ray)

  Nalezeno v službách a řešení

  • Napište prosím alespoň 3 znaky do vyhledávání.
  Projít všechny služby

  Najít ve zdrojích

  • Napište prosím alespoň 3 znaky do vyhledávání.
  Prohlédnout všechny zdroje

   

  Podobně jako ostatní osobnostní typologie i Insights Discovery® se zabývá úrovní vlastního sebepoznání. Vychází ze známého konceptu JOHARIHO OKNA (Johariho mřížky), Insights zkoumá rozdíl mezi veřejnou a soukromou zónou.

  Johariho mřížka pojmenovává 4 zóny na základě dvou pohledů na naše chování: jeden pohled je náš – co o sobě víme nebo nevíme. Druhý pohled je pohled druchý lidí – co vědí o nás oni, a co nevědí. Takto vzniklé 4 kvadranty nám pomáhají definovat čtyři zóny našeho chování – veřejnou, soukromou, slepou skvrnu a neznámou zónu. Každý z nás má všechny čtyři tyto zóny.

  Čtyři zóny sebepoznání podle Johariho mřížky (Johariho okna)

  Veřejná zóna v sebepoznání

  Veřejná zóna se v některých publikacích nazývaná i aréna. Je částí našeho JÁ, kterou si sami uvědomujeme a vědomě ji ukazujeme světu. Víme, že máme nějakou vlastnost a naše chování znají i ostatní. Např. vím o sobě, že ráda potkávám různé lidí a diskutuji s nimi na různorodá témata a znají mě tak i moji kolegové, nebo blízcí lidé. Vědí o mně, že taková jsem a vím to o sobě i já.

  Soukromá zóna sebepoznání

  Soukromá zóna je v pojetí Johariho mřížky ta část našeho JÁ, kterou neukazujeme jen tak komukoliv. Víme o sobě, že máme nějakou vlastnost, ale nedovolíme jí, aby se projevila na našem chování. Jednoduše ji cenzurujeme. Projevuje se to i v situacích, kdy máme chuť něco udělat, ale ovládneme se a neuděláme to. Např. nám neprávem vynadá zákazník a okamžitě v nás adrenalin zapálí hněv. Ale pokud pracujeme např. na call centru, víme, že se musíme ovládnout a nenechat se převálcovat vlastními emocemi. A tak se přemůžeme a zákazník ani netuší, co skutečně cítíme. Do soukromé zóny tedy patří vlastnosti, které víme, že máme, ale nechceme, aby o nich druzí věděli. Nebo tendence k chování, které ovládneme a neprojevujeme.

  Slepá skvrna

  Slepou skvrnou pojmenovává Johariho okno tu část našeho JÁ, o které dobře vědí ostatní, protože nás tak zažili chovat se, ale my si ji neuvědomujeme. Máme tedy nějakou vlastnost, ale sami si to neuvědomujeme. Dobrý příklad na slepou skvrnu byli účastníci hvězdné pěchoty v SuperStar. Nesmějeme se jejich výkonu, ale tomu, co prožívají. Myslí si, že umí zpívat, ale jejich výkon tomu neodpovídá. Když dostanou negativní zpětnou vazbu, jsou z toho překvapení a většinou ji popřou (svalí vinu buď na zaujatost poroty, nebo špatné vnější podmínky typu klima, aktuální indispozice). A odcházejí s pocitem, že celý svět se mýlí a oni mají svou pravdu.

  Neznámá zóna v chování

  Neznámá zóna je ta část našeho já, která se zatím neprojevila. Nevíme, že máme nějakou vlastnost, nebo nevíme jak bychom v nějaké situaci zareagovali, protože jsme ji ještě nezažili. Např. pokud by přišlo zemětřesení, nevím jak budu reagovat. Zda budu hysterická a ječet, jestli budu paralyzována a neschopná pohybu, nebo budu pragmaticky organizovat záchranu života sebe a lidí v blízkosti. Ani lidé, kteří mě opravdu dobře znají, neumí odhadnout, jak bych reagovala.

  Jak naložit s tím, co nám Johariho mřížka odhaluje?

  Každý z nás má všechny 4 zóny – lišíme se v tom, v jakém poměru. Která zóna je naše největší a která naopak nejmenší?

  Rozšiřujte svou veřejnou zónu, značka opatrně

  Optimální je, mít velkou Veřejnou zónu. Sdělovat lidem naše očekávání, naše preference. Prožívat navenek autenticky emoce pomůže lidem lépe poznat, kdo jsme. Je však přirozené, pokud si některé věci necháme pro sebe, případně jen pro ty nejbližší. Většina zaměstnanců např. nechce vědět, že jejich šéf má v něčem pochybnosti, či až tak nevěří ve firemní strategii. Chtěli byste například vědět, že má váš šéf nějaké komplexy? Kdo je nemá, že :)?

  Široká soukromá zóna může být limitující

  Na druhé straně není žádoucí, pokud máme příliš velkou fasádu (soukromou zónu). Pokud má můj šéf příliš velkou fasádu a já udělám chybu, začnu se sama sebe ptát: „Je to velká chyba? Malá?“ Pokud si na takové otázky neumíme odpovědět, většina z nás začne politikařit. Pokud nevíme, zda to bude nebo nebude mít pro nás důsledky, začneme věci zatajovat. Lidé, kteří jsou pro nás nečitelní, pro nás představují potenciální riziko. A tak se jich straníme, nebo se také stáhneme za svou „masku“.

  Člověka, který má příliš velkou soukromou zónu voláme reportér, protože od nás táhne informace, ale sám o sobě je neposkytuje.

  Velká slepá skvrna je velký problém

  Největším problémem však je, pokud má někdo obrovskou slepou skvrnu! Takového člověka voláme slon v porcelánu. Žije ve svém vlastním vesmíru a zcela popírá důkazy reality. Výše zmíněné příklady z hvězdné pěchoty SuperStar nám ilustrují, jak se takový člověk může chovat. Pokud nám nezasahuje do života, přijde nám obvykle podobné chování velmi směšné. Pokud je to však náš klient, kolega či nadřízený – to už až tak směšné být nemusí. Takovým lidem se snažíme zprostředkovat zpětnou vazbu, ale jaksi bezúspěšně. Vůbec to nezachytávají a tváří se, že nám v tom lepším případě nerozumí a v tom horším se s námi hádají. Jde o hádku, která se nedá vyhrát. Být v přítomnosti takového člověka může být dost únavné. Neustále musíte být ostražitý, co jak pochopí, udělá. Nakonec jste to vy, kdo se cítí jako idiot.

  Neznámo je vhodné zkoumat, ale opatrně

  Poslední extrém je, pokud má někdo největší neznámou zónu. Osobně jmenuji takové lidí jako „hypotetické“. Říkají, co by dělali kdyby, ale nakonec nic neudělají. Jsou jakoby Neprebuzení. Může to být kolega, který vedle vás v práci sedí 5 let a když vás požádám, abyste ho charakterizovali – najednou zjistíte, že o něm moc nevíte. Že se neprojevuje a vlastně ho / ji neznáte. Mnohokrát se takoví lidé neznají ani sami. Pro tendenci „zůstávat schován a raději nezkoušet“  se občas pojmenovávají i želvy – pro jistotu zalézají do krunýře.

  Typologie Insights Discovery pomáhá se zónami Johariho okna

  V rámci workshopu Insights Discovery® pomáháme účastníkům rozšiřovat právě Veřejnou zónu. Děláme to tím, že jim vytváříme prostor, aby se autenticky projevili (vybarvili) a popsali, jak některé věci vnitřně skutečně prožívají. Například na úrovni chování umíme demonstrovat smysl pro detail, ve skutečnosti mě to ale stojí hodně sil. Pomáháme účastníkům tréninku vytvořit si vlastní komunikační manuál, který zprostředkují kolegům, aby věděli, jak k nim mají přistupovat, pokud chtějí být efektivní. Co v komunikaci s daným člověkem dělat a na co si naopak dát pozor (jinak ten člověk buď přestane poslouchat nebo ho naštvete).

  Slepou skvrnu si zmenšíte zpětnou vazbou

  Účastníky na trénincích učíme, jak přijímat a dávat zpětnou vazbu. Způsob jak zmenšovat slepou skvrnu je právě aktivní zájem o zpětnou vazbu. Vždy když dostaneme zpětnou vazbu a máme silnou emoční reakci – buď věci popřeme, nebo se sáhodlouze obhajujeme – znamená to, že nám dotyčný člověk zasáhl slepou skvrnu a my danou informaci nechceme slyšet (resp. ji vytěsníme).

  Na druhé straně se snažíme být lidem oporou, protože slepou skvrnu nelze zcela odstranit. Jsme totiž v neustálém procesu změny a každý z nás vede svou vlastní cestu seberozvoje. Každý věk má své „úkoly“, na které se soustředíme a výzvy, na které reagujeme. Je tedy OK mít slepou skvrnu. Její minimalizování je agenda na celý život.

  Zkuste nové věci – zmenšíte neznámo a zvětšíte arénu

  Poslední způsob jak zvětšit svou veřejnou zónu je vystoupit z komfortní zóny a vystavit se novým věcem. Vstoupit do země neznáma, nechat na sebe působit nové vjemy a zažívat sebe sama ve zcela novém kontextu. Například jet na dovolenou do Peru bez cestovní kanceláře jen tak s batohem a zjistit vlastní hranice. Nebo začít vyhledávat spolupráci s člověkem, který není naše krevní skupina a normálně bychom se mu vyhnuli. Při takové spolupráci se může člověk sebe prozkoumat. Co mě na tom druhém irituje? Je to o něm, nebo o mně?

  I takto můžete podpořit své sebepoznání

  Zkuste se zeptat sami sebe pár otázek a skutečně prozkoumat odpovědi na ně:

  • Komunikujete s lidmi jednoznačně a upřímně, jak chcete spolupracovat?
  • Znají lidé z vašeho okolí vaše preference?
  • Kdy jste si naposledy aktivně požádali o zpětnou vazbu na vaši spolupráci?
  • Jaká byla vaše reakce?
  • Je pro vás kritika prostor k zamyšlení? Nebo rétorické cvičení o hledání nejlepšího argumentu, proč to ti druzí pochopili nesprávně?
  • Kdy jste naposledy vyzkoušeli něco zcela nového? Mimo svou komfortní zónu?
  • Pokud máte v okolí člověka, který vám leze na nervy, zkusili jste se zamyslet nad tím, čím to je? Která část jeho / jejího chování vás rozčiluje? A proč? Dalo by se připustit, že ten člověk vám připomíná něco, co v sobě nemáte zpracováno?

  Podobné otázky řešíme právě v rámci tréningu Insights osobní efektivity a Insights týmové efektivity. Mít naslouchajícího partnera při hledání odpovědí na předešlé otázky je užitečná věc. Proto pokud zvažujete prohloubit své poznání právě v této oblasti, kontaktujte nás.

  Autor: Martina Georgievová

  Stáhněte si vzorový profil

  Zanechte svůj e-mail a můžete si prohlédnout vzorový profil Insights Discovery.


   Související články