Zavřít    

  DEVELOR Czech s.r.o.
  Korunní 2569/108
  101 00 Praha

  Všechny kontakty
  Kontaktujte nás    
  • Leadership a manažment
  • Postoj a nastavení mysli
  • Prodej, péče o zákazníka a vyjednávání
  • Osobní produktivita a komunikace
  • Budování týmu a spolupráce
  • Diverzita, rovnost a inkluze
  • Hodnocení a diagnostika
  • HR konsultink a koučink
  • Všechny služby
  Individuální diagnostika

  360° Zpětná vazba

  Individuální diagnostika

  Development Centrum (DC)

  Individuální diagnostika

  Assessment Centrum (AC)

  Organizační diagnostika

  Happy At Work

  Organizační diagnostika

  Analýza firemní sítě (CX-Ray)

  Nalezeno v službách a řešení

  • Napište prosím alespoň 3 znaky do vyhledávání.
  Projít všechny služby

  Najít ve zdrojích

  • Napište prosím alespoň 3 znaky do vyhledávání.
  Prohlédnout všechny zdroje

  Agilní fungování a týmy jsou dnes stále běžnější součástí reality. Setkáváme se s nimi u klientů a i sami v DEVELORu mnohé projekty tvoříme podle agilních principů. Insights Discovery je jedním z našich klíčových nástrojů pro spolupráci a proto se chceme blíže podívat na jeho význam pro agilní týmy / organizace.

  Začneme tím, co vnímá jedna z našich top senior konzultantek a trenérek – Martina Georgievová – jako přínos barevné typologie pro agilní týmy.

  Ve zkratce, Martino, můžeš nám říct, co je Insights Discovery?

  ,,Je to osobnostní typologie, která pracuje se čtyřmi základními barevnými energiemi / typy. Zemitě zelená, zářivě žlutá, ohnivě červená, chladivě modrá. Každá z nich se chová určitým preferovaným způsobem, který je v některých momentech přínosný a v jiných zase méně. Typologie pomáhá jednotlivcům dokonaleji se poznat, lépe porozumět jiným, díky čemuž dokáží lépe spolupracovat. My jsme licencovaným partnerem Insights Discovery v SR, ČR a v dalších zemích regionu.“:

  Kde vidíš přidanou hodnotu Insights Discovery pro týmy nebo organizace fungující agilně?

  ,,Vidím ji zejména v přispění k osobní zralosti jejích členů. Insights Discovery pomáhá lidem lépe poznat a uchopit jejich preference, silné a slabé stránky a přináší jazyk rovnosti – a tedy, že každý má stejnou hodnotu pro tým, protože vnáší vlastní aspekt, který tým potřebuje.

  Přes „barvičky“ (barevné energie, pozn. autora) se lidé umí promptněji sladit v očekáváních, potřebách a záměrech. Téměř ihned pochopí, že se na tentýž problém dívají různě, proč tomu tak je a rychleji najdou dohodu vhodnou pro všechny (win-win přístup).

  Tohle je v dnešním prostředí znásobeno skutečností, že týmy jsou často poskládány narychlo a čeká se od nich hodnota v extrémně krátkém čase. To značně ztěžuje formování týmu. Využití typologie je skvělým prostředkem, jak rychleji sladit tým, který se lépe chápe a je produktivnější.“

  Jak ještě přispívá Insights Discovery ke změně perspektivy a značně rychlejšímu porozumění situace?

  ,,Lidé mohou být frustrovaní z toho, že si s druhými (svým protipólem) nerozumí, ale díky Insights Discovery naopak umějí přejít do fascinace z toho, že najednou vidí nové možnosti, které bez přispění jiných neviděli.

  Takto vnášíme nehodnotící jazyk a dáváme možnost konstruktivním diskusím, které pomáhají posouvat rozhovor směrem k záměru a rozhodnutí ve smyslu, co je dobré pro daný záměr a ne, co jenom vyhovuje jednotlivci. Tak se podporuje využití typologie v agilních postupech.

  Týmy tak dokáží stavět na silných stránkách všech a přidělit první housle vhodné energii, vhodnému způsobu chování, když je na to správný čas: zářivě žluté při tvorbě vize a záměru, ohnivě červené při kalkulování realizovatelnosti a tvorbě rozhodnutí, co se ze žlutých nápadů dá uskutečnit, chladivě modré při posouzení rizika a při poukázání na možné omezení, které je třeba brát v úvahu a zeleným při vytvoření step-by-step postupů, jak se bude daná akce exekuovat. Pak by ale samotná exekuce měla být rovnoměrná mezi všemi. Barevné energie, preference, nemusí vždy hrát roli.”

  Které je tedy největší plus tohoto systému?

  ,,Lidé se dokáží lépe poslouchat, protože rozumí svým vnitřním potřebám, které nemusí být bez znalosti Insights Discovery viditelné (lidé o nich dosud nemuseli vědět). Takto umějí lépe vnímat i potřeby druhých a vytvářet řešení, která berou v úvahu dané potřeby. A díky tomu jsou schopni lépe spolu fungovat a přinášet hodnotu product ownerovi.“

  Existují i mínusy použití barevné typologie v agilním prostředí?

  ,,Žádný systém není dokonalý. Můžeme se setkat se situací, kdy lidé barevnou typologii použijí jako výmluvu („Víte, že jsem červená, tolerujte mi křik a tlak“ nebo „No ale, vždyť já jsem modrý, tak mě nechte v mé bublině dělat si analýzu analýzy …“) . Stejně se můžeme octnout v situaci, kdy lidé příliš škatulkují a vlastně ani ostatním nedovolí chovat se jinak, než podle toho, jakou nálepku jim dávají. To také není přínosné. Fakt, že mám preferenci být analytický a daty podložený neznamená, že nejsem kreativní a nedokážu přijít se spontánním nápadem.

  Ono je to podobné agilním rutinám – mohou být skvělým pomocníkem, pokud jsou však používány nesprávně, stávají se přítěží. Právě proto je klíčové JAK jsou jednotlivci a týmy srozuměni s aplikací typologie jako nástroje.”

  Děkujeme Martině za rozhovor. V následujícím článku vám ukážeme, jaké přínosy a bariéry mohou jednotlivé barevné energie v agilním prostředí mít. Stay tuned!

  Zvládejte hybridní operace

  Zanechte váš e-mail a získejte nejnovější elektronickou knihu nabitou testovanými tipy, jak pracovat v hybridním týmu.


   Související články