fbpx

Insights® Discovery

Date: 27. f 2013 Category:

Insights Discovery ®

Jedinečný osobnostní systém a na něm postavený tréninkový program vytvářející společný “barevný“ jazyk pomáhá účastníkům objevit rozlišné osobnostní typy a jejich požadavky, přizpůsobit se různým komunikačním situacím a tím zlepšit své mezilidské vztahy a spolupráci s ostatními.

VIDEO – Typologie Insights Discovery – přehled

Komunikace je nejefektivnější, pokud bereme v potaz potřeby, očekávání a osobní styl našeho komunikačního partnera. Každý je individuální; osobní styl, očekávání a potřeby se u každého liší. Náš program pomáhá účastníkům dozvědět se více o nás samotných i o ostatních a využít tyto znalosti k tomu, abychom společně komunikovali efektivněji. Jedna z největších výhod systému Insights Discovery je jeho propracovanost a komplexnost současně s tím, že jeho jazyk je velmi jednoduchý a pochopitelný, díky čemuž mohou účastníci celý koncept pochopit velmi rychle a nové vědomosti získané na tréninku hned využít v praxi.

Před kurzem každý z účastníků vyplní Insights Discovery dotazník, na základě kterého je každému vygenerována Insights Discovery osobní zpráva. Využívání této osobní zprávy během programu umožňuje účastníkům lépe pochopit svoji osobnost, identifikovat ostatní osobnostní typy a přizpůsobit se rozdílným komunikačním potřebám. Představení čtyř Insights Discovery barevných energií – Ohnivě červená, zářivě žlutá, zemitě zelená a chladivě modrá – vytváří společný lehce zapamatovatelný jazyk a rámec, na kterém mohou v budoucnu účastníci stavět své mezilidské interakce.

Kurzů využívajících Insights Discovery systém máme více a zaměřují se na – osobní efektivitu, týmovou spolupráci, prodej a leadership.

Více o Insigihts Discovery typologii najdete zde.

Další jedinečná Develor řešení