Zavřít    

  DEVELOR Czech s.r.o.
  Korunní 2569/108
  101 00 Praha

  Všechny kontakty
  Kontaktujte nás    
  • Leadership a manažment
  • Postoj a nastavení mysli
  • Prodej, péče o zákazníka a vyjednávání
  • Osobní produktivita a komunikace
  • Budování týmu a spolupráce
  • Diverzita, rovnost a inkluze
  • Hodnocení a diagnostika
  • HR konsultink a koučink
  • Všechny služby
  Individuální diagnostika

  360° Zpětná vazba

  Individuální diagnostika

  Development Centrum (DC)

  Individuální diagnostika

  Assessment Centrum (AC)

  Organizační diagnostika

  Happy At Work

  Organizační diagnostika

  Analýza firemní sítě (CX-Ray)

  Nalezeno v službách a řešení

  • Napište prosím alespoň 3 znaky do vyhledávání.
  Projít všechny služby

  Najít ve zdrojích

  • Napište prosím alespoň 3 znaky do vyhledávání.
  Prohlédnout všechny zdroje

  Ve srovnávacím souboji typologií pokračujeme. Ve druhém kole měříme síly barevné typologie Insights Discovery® s typologií založenou na DiSC od TTI Success Insights®.

  V první části jsme se zaměřili na společný základ typologií, který ve většině případů čerpá z práce Dr. Carla G. Junga. Ten definoval osm základních typů na základě kombinace introverze, extraverze, rozhodování přes myšlení a cítění a zaznamenání světa přes intuici a vnímání.

  4 temperamenty, 4 energie, 4 kvadranty chování

  Pokud bychom chtěli sáhnout hlouběji do historie, prazáklad bychom mohli hledat již v období klasického Řecka u Hippokrata, v jeho teorii čtyř temperamentů: melancholik, flegmatik, cholerik a sangvinik. Hippokrates jednotlivé typy rozdělil podle 4 tělesných šťáv, jejichž poměr ovlivňuje reakce člověka na vnější podněty (krev, žluč, hlen, černá žluč)..

  Tyto čtyři základní typy / preference chování v DiSC aj Insights Discovery® reflektuji ve štyřech barevních energiích. Jelikož DiSC se vyskytuje ve více zpracováních, jde o orientační korelaci.My jsme měli při srovnání k dispozici profil TTI Success Insights®.

  Jak se tyto typologie vyvíjely?

  Kdo stojí za DiSC typologií?

  Za teorií DiSC, zpracovanou v roce 1928 stojí psycholog Dr. William Moulton Marston, který je známý i vytvořením známé komiksové superhrdinky Wonder Woman. Zaměřoval se na chování lidí, které vnímal na úrovni dvou os:

  1. Zaměření: aktivní nebo pasivní

  2. Vnímání prostředí: příznivé (zaměřené na lidi) nebo antagonistické (zaměřené na úkoly)

  Na základě těchto parametrů vytvořil 4 kvadranty, které popisují jednotlivé vzorce chování.
  (D – dominantní, I – infuencing/ ovlivňující, S – stabilní, C – compliance/ konstruktivně-svědomité).

  Začátkem 60. let zpracoval DiSC do podoby osobnostní analýzy Thomas Hendricskon ve formě Thomasova profilu, který se začal využívat v pracovním prostředí. Od té doby metodu DiSC využilo a zpracovalo několik společností, jednim ze zpracování je i TTI Success Insights® zpracování.

  Jak je to s barevnou typologií Insights Discovery?

  Systém Insights Discovery konzistentně buduje na díle C.G. Junga a jeho následovnice Dr. Jolande Jacobi (autorka kruhového modelu). Jak jsme rozebírali v prvním článku série je postaven na 4 základních barvách vyjadřujících preference chování

  Ty společně vytvářejí 4 základní barevné energie vyjadřující preference chování. Doplněné o třetí dimenzi – způsob zaznamenání světa (vnímání vs intuice) se dostáváme k osmým základním typům. Za vývojem Insights Discovery® fbarevné typologie je jedna společnost – Insights Learning & Development, založená v roce 1993 ve Skotsku, Andym Lothian, synem Andiho Lothian, který stojí za designem celého systému.

  Základní rozdíl mezi Insights Discovery a DiSC

  Zatímco Insights Discovery je autonomní rozvojový systém „ve zprávě“ jedné společnosti, metodu DiSC zpracovalo v různé kvalitě více společností s různým přístupem a odlišným provedením výstupních profilů. Jednou z nich je i americká společnost TTI Success Insights, která jako první digitalizované hodnotící dotazník. Jejich verzi zpracování typologie DiSC jsme použili iv našem srovnání.

  Porovnání dvou typologií v tabulce

  Jelikož parametrů pro porovnávání je nespočet, zaměřili jsme se na ty, které jsou z našeho pohledu klíčové. Za Insights Discovery® jako výhradní zástupce v regionu disponujeme detailními informacemi, za Success Insights® jsme pracovali s volně dostupnými zdroji a vzorovou správou a zkušeností s touto typologií u našich kolegů.

  Insights Discovery®

  DiSC 9 (TTI Success Insights®)

  Historický základ

  Konzistentně buduje na teorii C.G. Junga Postavené na teorii W. Marstona

  Základ v C.G. Jungovi

  Dotazník vyhodnocuje

  Přímo vyhodnocuje: 4 typy osobnosti (vědomé)

  Ipsativní i normativní měření, měří preference

  Přímo vyhodnocuje: 4 typy chování osobnosti

  Ipsativní měření, měří reakce

  Otázky v dotazníku

  Dotazník s nuceným výběrem otázek, sestávající z 25 otázek se 4 možnostmi

  Vyplnění 10-15 minut

  Dotazník s nuceným výběrem otázek, sestávající z 24-30 otázek

  Vyplnění 7-10 minut

  Styl a vizualizace osobnostního profilu

  Jednoduchý jazyk

  Unikátní popis pro každého jednotlivce

  Modernější vizuální zpracování

  Náročnější na interpretaci

  Generičtější popisy chování

  Jaké chování popisuje

  Pozorovatelné chování, i chování, kterého si nejsme vědomi.

  Výrazně pomáhá odhalovat slepou skvrnu a pracovat s ní.

  Nespoléhá se na vlastní uvědomování si slepé skvrny.

  Pozorovatelné chování.

  Podává zprávu o tom, co respondent vyplnil.

  Typy/vzorce chování v profilu

  Přímo kalkuluje 4 barevné energie osobnosti – vědomé.

  Kalkuluje 8 dalších hodnot, které měří i 4 barevné energie – méně vědomé osobnosti.

  Podává zprávu o zařazení mezi 8, 24 a celkem 72 unikátních typů.

  4 základní vzorce chování – přirozené a adaptované.

  Na základě kalkulace 4 základních vzorců kalkuluje 8 dalších hodnot.

  Kategorizuje do 60 specifických pozic.

  Práce s dynamikou osobnosti

  Přímo pracuje s preferenčním tokem mezi vědomou a méně vědomou osobností.

  Přímo říká jak člověk přizpůsobuje energii v pracovním prostředí vůči tomu, jak by se choval v prostředí bez potřeby přizpůsobení.

  Měří přirozený styl chování a adaptovaný styl chování.

  Neukazuje přímo preferenční tok mezi přirozeným a adaptovaným stylem chování.

  Práce s jinými typy

  Zaměřuje se na to, jak budovat vztahy s ostatními typy, zejména se svým protipólním typem. Podává zprávu o statických základních typech, nemluví o vztazích s ostatními typy.

  Využití

  Osobní rozvoj – sebepoznání, trénink, koučink

  Rozvoj organizace – komunikace, dynamika, spolupráce

  Primárně: Nábor a výběr zaměstnanců

  Osobní rozvoj a rozvoj organizace

  Koučink

  Profily

  Osobní profil – základní

  Manažerský profil

  Prodejní profil

  Profil osobního úspěchu a spokojenosti

  Interview profil pro nábor a výběr

  Profily pracovních pozic (Job Profiles)

  Profily při výběru (Selection profiles)

  Týmové profily

  Koučingové a rozvojové profily

  Takže Insights Discovery® nebo DiSC (Success Insights®)?

  Obě typologie jsou mezinárodně uznávané, mají svůj systém validace a normování, jsou přeloženy do několika desítek jazyků a aplikovány v tisících společností po celém světě. Obě se zaměřují na účinnost a rychlou aplikaci v pracovním prostředí.

  Z našeho pohledu vnímáme Insights Discovery® jako více rozvojový nástroj, který má několik benefitů navíc – například práce s dynamikou osobnosti, hloubkové zpracování vzájemných vztahů jednotlivých typů, včetně práce s protipólním typem. Odhaluje také slepou skvrnu a pomáhá s ní dále pracovat. Vítězí u nás i vizuální zpracování osobnostního profilu.

  V použití na nábor a výběr má silnější pozici DiSC, Insights Discovery® dokáže pomoci nástavbového kapitolou zaměřenou na vedení interview. Pokud již využíváte nějakou formu zpracování typologie DiSC (ať Success Insights nebo jinou), překlopení na Insights Discovery je vhodné pokud chcete podpořit rozvoj lidí. Pokud ještě typologii nepoužíváte a hledáte jednu stavěnou primárně na rozvoj, doporučujeme sáhnout po Insights Discovery.

  Pokud máte zkušenost s jednou z těchto typologií a chcete se s námi o ní podělit, napište nám.

  Grafická příloha – vizuální srovnání

  Co vás čeká dál v sérií porovnávající typologie?

  Jelikož téma je poměrně obsáhlá, připravili jsme sérii mini článků, v nichž porovnáme nejčastěji využívané typologie:

  1. Co osobní typologie spojuje – čtěte zde
  2. Insights Discovery® vs DiSC (Success Insights®) – tento článek
  3. Insights Discovery vs Lumina – příště
  4. Přehled na jednu stranu – vizualizace rozdílů nejpoužívanějších typologií

  Příště si tedy více posvítíme na Insights Discovery® a Lumina Spark®.

  Zpracovala: Jana Polláková, konzultantka

  Zvládejte hybridní operace

  Zanechte váš e-mail a získejte nejnovější elektronickou knihu nabitou testovanými tipy, jak pracovat v hybridním týmu.


   Související články