fbpx

Barevná typologie Insights Discovery vs DiSC

Druhá část série srovnání typologií

Ve srovnávacím souboji typologií pokračujeme. Ve druhem kole měříme síly barevné typologie Insights Discovery® s typológií založenou na DiSC od TTI Success Insights®.

V první části jsme se zaměřili na společný základ typologií, který ve většině případů čerpá z práce Dr. Carla G. Junga. Ten definoval osm základních typů na základě kombinace introverze, extraverze, rozhodování přes myšlení a cítění a zaznamenání světa přes intuici a vnímání.

4 temperamenty, 4 energie, 4 kvadranty chování

Pokud bychom chtěli sáhnout hlouběji do historie, prazáklad bychom mohli hledat již v období klasického Řecka u Hippokrata, v jeho teorii čtyř temperamentů: melancholik, flegmatik, cholerik a sangvinik. Hippokrates jednotlivé typy rozdělil podle 4 tělesných šťáv, jejichž poměr ovlivňuje reakce člověka na vnější podněty (krev, žluč, hlen, černá žluč)..

Tyto čtyři základní typy / preference chování v DiSC aj Insights Discovery® reflektuji ve štyřech barevních energiích. Jelikož DiSC se vyskytuje ve více zpracováních, jde o orientační korelaci.My jsme měli při srovnání k dispozici profil TTI Success Insights®.

Jak se tyto typologie vyvíjely?

Kdo stojí za DiSC typologií?

Za teorií DiSC, zpracovanou v roce 1928 stojí psycholog Dr. William Moulton Marston, který je známý i vytvořením známé komiksové superhrdinky Wonder Woman. Zaměřoval se na chování lidí, které vnímal na úrovni dvou os:

1. Zaměření: aktívní alebo pasívní

2. Vnímání prostředí: příznivé (zaměřené na lidi) nebo antagonistické (zaměřené na úkoly)

Na základě těchto parametrů vytvořil 4 kvadranty, které popisují jednotlivé vzorce chování.
(D – dominantní, I – infuencing/ ovlivňující, S – stabilní, C – compliance/ konstruktivně-svědomité).

Začátkem 60. let zpracoval DiSC do podoby osobnostní analýzy Thomas Hendricskon ve formě Thomasova profilu, který se začal využívat v pracovním prostředí. Od té doby metodu DiSC využilo a zpracovalo několik společností, jednim ze zpracování je i TTI Success Insights® zpracování.

Jak je to s barevnou typologií Insights Discovery?

Systém Insights Discovery konzistentně buduje na díle C.G. Junga a jeho následovnice Dr. Jolande Jacobi (autorka kruhového modelu). Jak jsme rozebírali v prvním článku série je postaven na 4 základních barvách vyjadřujících preference chování

Ty společně vytvářejí 4 základní barevné energie vyjadřující preference chování. Doplněné o třetí dimenzi – způsob zaznamenání světa (vnímání vs intuice) se dostáváme k osmým základním typům. Za vývojem Insights Discovery® fbarevné typologie je jedna společnost – Insights Learning & Development, založená v roce 1993 ve Skotsku, Andym Lothian, synem Andiho Lothian, který stojí za designem celého systému.

Základní rozdíl mezi Insights Discovery a DiSC

Zatímco Insights Discovery je autonomní rozvojový systém “ve zprávě” jedné společnosti, metodu DiSC zpracovalo v různé kvalitě více společností s různým přístupem a odlišným provedením výstupních profilů. Jednou z nich je i americká společnost TTI Success Insights, která jako první digitalizované hodnotící dotazník. Jejich verzi zpracování typologie DiSC jsme použili iv našem srovnání.

Porovnání dvou typologií v tabulce

Jelikož parametrů pro porovnávání je nespočet, zaměřili jsme se na ty, které jsou z našeho pohledu klíčové. Za Insights Discovery® jako výhradní zástupce v regionu disponujeme detailními informacemi, za Success Insights® jsme pracovali s volně dostupnými zdroji a vzorovou správou a zkušeností s touto typologií u našich kolegů.

Insights Discovery® DiSC 9 (TTI Success Insights®)
Historický základ
Konzistentně buduje na teórii C.G. Junga
Postavené na teorii W. Marstona

Základ v C.G. Jungovi

Dotazník vyhodnocuje Přímo vyhodnocuje:

4 typy osobnosti (vědomé)

Ipsativní i normativní měření, měří preference

Přímo vyhodnocuje:

4 typy chování osobnosti

Ipsativní měření, měří reakce

Otázky v dotazníku Dotazník s nuceným výběrem otázek, sestávající z 25 otázek se 4 možnostmi

Vyplnění 10-15 minut

Dotazník s nuceným výběrem otázek, sestávající z 24-30 otázek

Vyplnění 7-10 minut

Styl a vizualizace osobnostního profilu Jednoduchý jazyk

Unikátní popis pro každého jednotlivce

Modernější vizuální zpracování

Náročnejší na interpretaci

Generičtější popisy chování

Jaké chování popisuje Pozorovatelné chování, i chování, kterého si nejsme vědomi.

Výrazně pomáhá odhalovat slepou skvrnu a pracovat s ní.

Nespoléhá se na vlastní uvědomování si slepé skvrny.

Pozorovatelné chování.

Podává zprávu o tom, co respondent vyplnil.

Typy/vzorce chování v profilu Přímo kalkuluje 4 barevné energie osobnosti – vědomé.

Kalkuluje 8 dalších hodnot, které měří i 4 barevné energie – méně vědomé osobnosti.

Podává zprávu o zařazení mezi 8, 24 a celkem 72 unikátních typů.

4 základní vzorce chování – přirozené a adaptované.

Na základě kalkulace 4 základních vzorců kalkuluje 8 dalších hodnot.

Kategorizuje do 60 specifických pozic.

Práce s dynamikou osobnosti Přímo pracuje s preferenčním tokem mezi vědomou a méně vědomou osobností.

Přímo říká jak člověk přizpůsobuje energii v pracovním prostředí voči tomu, jak by se choval v prostředí bez potřeby přizpůsobení.

Měří přirozený styl chování a adaptovaný styl chování.

Neukazuje přímo preferenční tok mezi přirozeným a adaptovaným stylem chování.správania.

Práce s jinými typy Zaměřuje se na to, jak budovat vztahy s ostatními typy, zejména se svým protipólním typem Podává zprávu o statických základních typech, nemluví o vztazích s ostatními typy
Využití

Osobní rozvoj – sebepoznání, trénink, koučink

Rozvoj organizace – komunikace, dynamika, spolupráce

Primární: Nábor a výběr zamestnanců

Osobní rozvoj a rozvoj organizace

Koučink

Profily

Osobní profil – základní

Manažerský profil

Prodejní profil

Profil osobního úspěchu a spokojenosti

Interview profil pro nábor a výběr

Profily pracovních pozic (Job Profiles)

Profily při výběru (Selection profiles)

Týmové profily

Koučingové a rozvojové profily

Takže Insights Discovery® nebo DiSC (Success Insights®)?

Obě typologie jsou mezinárodně uznávané, mají svůj systém validace a normování, jsou přeloženy do několika desítek jazyků a aplikovány v tisících společností po celém světě. Obě se zaměřují na účinnost a rychlou aplikaci v pracovním prostředí.

Z našeho pohledu vnímáme Insights Discovery® jako více rozvojový nástroj, který má několik benefitů navíc – například práce s dynamikou osobnosti, hloubkové zpracování vzájemných vztahů jednotlivých typů, včetně práce s protipólním typem. Odhaluje také slepou skvrnu a pomáhá s ní dále pracovat. Vítězí u nás i vizuální zpracování osobnostního profilu.

V použití na nábor a výběr má silnější pozici DiSC, Insights Discovery® dokáže pomoci nástavbového kapitolou zaměřenou na vedení interview. Pokud již využíváte nějakou formu zpracování typologie DiSC (ať Success Insights nebo jinou), překlopení na Insights Discovery je vhodné pokud chcete podpořit rozvoj lidí. Pokud ještě typologii nepoužíváte a hledáte jednu stavěnou primárně na rozvoj, doporučujeme sáhnout po Insights Discovery.

Pokud máte zkušenost s jednou z těchto typologií a chcete se s námi o ni podělit, napište nám.

Porovnání typologií na kávě

Pokud si chcete prožít toto téma živě a interaktivně, zveme vás na naši virtuální kávu “Souboj typologii” 18.6. (fórum vyhrazené pro HR a vzdělávací komunitu), změří sily zejména Insights Discovery a Lumina. Přihlaste se zde.

Grafická příloha – vizuální srovnání

Co vás čeká dál v sérií porovnávající typologie?

Jelikož téma je poměrně obsáhlá, připravili jsme sérii mini článků, v nichž porovnáme nejčastěji využívané typologie:

  1. Co osobní typologie spojuje – čtěte zde
  2. Insights Discovery® vs DiSC (Success Insights®) – tento článek
  3. Insights Discovery vs Lumina – příště
  4. Přehled na jednu stranu – vizualizace rozdílů nejpoužívanějších typologií

Příště si tedy více posvítíme na Insights Discovery® a Lumina Spark®.

Zpracovala: Jana Polláková, konzultantka