fbpx

Insights® Discovery přehled

Date: 4. f 2013 Category:

Kontaktujte nás!

Jméno a příjmení

Email

Předmět zprávy

Text zprávy (prosíme, uveďte název tréninku, o který máte zájem)

Opište následující kód z rámečku:

EFEKTIVNÍ LIDÉ, TÝMY, PRODEJCI A MANAŽEŘI

INSIGHTS DISCOVERY SYSTÉM

Je jeden z nejpropracovanějších systémů rozvoje jednotlivců, týmů a organizací. Je založen na práci Carla G. Junga a je navržen specificky pro využití v pracovním prostředí.

INSIGHTS Discovery systém již několik desetiletí pomáhá lidem pochopit sama sebe a ostatní. INSIGHTS Discovery je vyvíjeno od roku 1988 organizací Insights Learning and Development. DEVELOR je exkluzivním zástupcem INSIGHTS systému ve střední a východní Evropě.

VIDEO – Typologie Insights Discovery – přehled

VÝHODY INSIGHTS DISCOVERY

Pomocí jednoduše zapamatovatelného barevného systému typologie INSIGHTS Discovery pomáhá lidem lépe porozumět sám sobě a ostatním a dále lépe pochopit a využít potenciál každého z nás. Díky vytvoření společného jazyka využívajícího symboliku barev umožňuje lidem vytvářet efektivní strategie pro komunikaci a spolupráci. Používáním INSIGHTS Discovery, jsou lidé mnohem efektivnější v interpersonálních dovednostech, jsou výkonnými členy týmu, schopní prodejní manažeři a úspěšní lídři.

VÝSTUP Z PROGRAMŮ

U každého tréninku nebo vzdělávacího programu je důležité stanovit a poté zajistit finální výstupy.

Benefity INSIGHTS programů

 • Lepší pochopení sám sebe a díky tomu vědomě využívat svých silných stránek a pracovat na svých slabých stránkách
 • Poznání a pochopení osobního stylu kolegy a na základě toho schopnost vzájemně spolupracovat efektivněji
 • Využívat efektivní strategie pro komunikaci a spolupráci s různými typy lidí

4 ZÁKLADNÍ BAREVNÉ ENERGIE, RŮZNÉ CESTY K DOSAŽENÍ VÝSLEDKŮ

Systém INSIGHTS Discovery pracuje se čtyřmi základními preferovanými barevnými energiemi a celkově se 72 typy. Tento systém lidem pomáhá identifikovat preferované chování a styl komunikace a efektivně se mu přizpůsobit. Díky tomu je jejich komunikace a spolupráce úspěšnější.

HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY 4 ZÁKLADNÍCH BAREVNÝCH ENERGIÍ

CHLADIVĚ MODRÁ

 • Opatrný/á
 • Precizní
 • Rozvážný/á
 • Dotazující se
 • Formální
 • Analytický/á

OHNIVĚ ČERVENÁ

 • Ctižádostivý/á
 • Náročný/á
 • Odhodlaný/á
 • Cílevědomý/á
 • Houževnatý/á
 • Vůdčí

ZEMITĚ ZELENÁ

 • Starostlivý/á
 • Podporující
 • Sdílný/á
 • Trpělivý/á
 • Uvolněný/á
 • Ochotný/á

ZÁŘIVĚ ŽLUTÁ

 • Společenský/á
 • Dynamický/á
 • Otevřený/á
 • Nadšený/á
 • Přesvědčivý/á
 • Komunikativní

OSOBNÍ PROFIL

INSIGHTS DISCOVERY

INSIGHTS Discovery profil je 18-50-ti stránková osobní zpráva, která podporuje rozvoj Vašich lidí a efektivitu jejich práce.

Kapitoly osobního profilu:

 • Základní kapitola
 • Přehled osobního stylu
 • Klíčové přednosti a slabiny
 • Hodnota pro tým
 • Efektivní komunikace a její bariéry
 • Možná bolavá místa
 • Opačný typ
 • Návrhy pro rozvoj

Pokročilé kapitoly:

 • Kapitola osobního rozvoje
 • Management kapitola
 • Kapitola efektivního prodeje
 • Kapitola interview

PROGRAMY S VYUŽITÍM INSIGHTS DISCOVERY SYSTÉMU

ZÁKLADNÍ PROGRAM:

Insights Discovery a OSOBNÍ EFEKTIVITA

Během základního programu účastníci pochopí systém barevných energií, ověří si své preferované chování a uvědomí si možnost zlepšení komunikace a spolupráce používáním Insights typologie.

Zapamatovatelný a fascinující program, který buduje společný jazyk pomocí symbolů barev a pomáhá účastníkům objevovat různorodost lidí a jejich potřeb a přizpůsobovat se rozdílným komunikačním situacím, díky tomu zlepšovat mezilidské vztahy a spolupráci.

Po absolvování programu Insights Discovery OSOBNÍ EFEKTIVITA budou účastníci lépe rozumět sami sobě, pochopí svůj preferovaný osobní styl a preferované styly ostatních, budou schopni přizpůsobit své chování ostatním a komunikovat a rozvíjet vztahy s ostatními úspěšněji.

Základní program je předpokladem pro absolvování pokročilých programů.

POKROČILÉ PROGRAMY:

Insights Discovery a TÝMOVÁ EFEKTIVITA

Každý z nás je členem určitého týmu a náš úspěch závisí na jeho členech. Pochopení týmové dynamiky díky znalosti preferovaných energií, rozvoj silných stránek a překonávání slabin vycházejících z týmového profilu, aktivní využívání energie jednotlivých členů týmu a pochopení celkového obrazu týmu viděného externíma očima, to vše pomáhá k efektivnější práci týmu a dosahování týmových výsledků.

Insights Discovery a EFEKTIVNÍ PRODEJ

Kontakt s klientem, obchodní schůzky a celý prodejní proces je silně ovlivněn preferovanými energiemi každého jednotlivce.

INSIGHTS pomáhá jak novým tak zkušeným prodejcům pochopit své preferované energie, identifikovat vhodnou strategii komunikace se svým obchodním partnerem a v jednotlivých krocích prodejního procesu vybrat vhodný přístup, který rozvíjí obchodní vztah a dosahuje výsledků co nejefektivněji.

Díky tomuto školení jsou prodejci schopni maximalizovat efektivitu prodeje využíváním všech barevných energií v závislosti na typu zákazníka, jeho potřebách a prodejní situaci.

Insights Discovery a BAREVNÝ LEADERSHIP

Naše preferované barevné energie se projevují v našem leadership stylu. Schopnost využívat všechny energie je pro lídry klíčová. Častokrát se však zadrhneme právě v našem preferovaném stylu. INSIGHTS Discovery pomáhá lídrům přizpůsobit svůj vlastní přístup individuálním potřebám lidí a situacím a tím se stávat efektivnějším.

Díky tomuto programu jsou manažeři schopní lépe pochopit, co je motivuje, jaký je jejich preferovaný leadership styl a jaké jsou jejich schopnosti. Jsou schopni přizpůsobit svůj komunikační styl specifickým situacím a potřebám svých podřízených, vést a motivovat sami sebe i ostatní a díky svým lidem efektivně dosahovat výsledků.

Insights Discovery a EFEKTIVNÍ ORGANIZACE

Efektivita celé organizace je ovlivněna mnoha faktory. INSIGHTS Discovery pomáhá zlepšovat fungování organizace pomocí aktivního využívání barevných energií a díky tomu dosahovat cílů.

Být konzistentní, ale zároveň mít flexibilní přístup k vedení organizace s využíváním všech barevných energií.

S využitím INSIGHTS Discovery jsou společnosti schopné lépe nastavit procesy, motivovat své zaměstnance, podporovat výkon a soustředit se na své cíle.