Zavřít    

  DEVELOR Czech s.r.o.
  Korunní 2569/108
  101 00 Praha

  Všechny kontakty
  Kontaktujte nás    
  • Leadership a manažment
  • Postoj a nastavení mysli
  • Prodej, péče o zákazníka a vyjednávání
  • Osobní produktivita a komunikace
  • Budování týmu a spolupráce
  • Diverzita, rovnost a inkluze
  • Hodnocení a diagnostika
  • HR konsultink a koučink
  • Všechny služby
  Individuální diagnostika

  360° Zpětná vazba

  Individuální diagnostika

  Development Centrum (DC)

  Individuální diagnostika

  Assessment Centrum (AC)

  Organizační diagnostika

  Happy At Work

  Organizační diagnostika

  Analýza firemní sítě (CX-Ray)

  Nalezeno v službách a řešení

  • Napište prosím alespoň 3 znaky do vyhledávání.
  Projít všechny služby

  Najít ve zdrojích

  • Napište prosím alespoň 3 znaky do vyhledávání.
  Prohlédnout všechny zdroje
  Trénink dovedností nestačí

  Důležitost správného postoje a jeho vliv na individuální výkon je znám již dlouho. V dnešním neustále se měnícím a stále složitějším světě je tento význam ještě větší.

  Při práci v předvídatelném prostředí a na jednoduchém pracovišti jsou nejdůležitější zkušenosti a odborné znalosti. Pokud se však musíme neustále přizpůsobovat, být otevření změnám, inovovat a řešit neočekávané situace, nejsou klíčem k úspěchu technické dovednosti, ale správný postoj.

  V dnešním světě jsou účinným řešením vzdělávací programy, které se zaměřují nejen na rozvoj dovedností, ale také na formování postojů.

  Insight 1

  Změna začíná otevřeností a nastavením myšlení na růst

  Konečným cílem každého programu rozvoje lidí musí být udržitelná změna chování a zvyklostí. Je to možné bez změny myšlení? O tom vážně pochybujeme.

  Abychom mohli začít jakoukoli cestu změny, musíme být otevřeni samotné změně. Musíme přijmout potřebu změny a věřit, že jsme schopni změnit naše současné pracovní postupy.

  O to se snažíme v rámci trénincích růstového myšlení. Během střetnutí účastníci pochopí rozdíl mezi fixním a růstovým myšlením a naučí se metody, jak se vypořádat s překážejícími vnitřními hlasy.

  Prostřednictvím různých poutavých cvičení stimulují myšlení, které potřebují k růstu. Trénink je ideálním výchozím bodem pro programy rozvoje leadership, prodejných nebo jiných soft skills.

  Insight 2

  Postojové programy pro lídry a zaměstnance

  Existuje několik prvků myšlení a postojů, které ovlivňují kompetence jednotlivce. Při vytváření kompetenčního modelu nebo definování příslušných témat pro školicí program je důležité vzít v úvahu rozhodující faktory pro dobrý výkon v dlouhodobém horizontu. To vše je třeba provádět se zaměřením na budoucnost, s ohledem na strategii společnosti a budoucí změny.

  Digital mindset a rozvoj našich digitálních dovedností se v poslední době staly velmi důležitými. To znamená, že musíme být schopni začlenit technologie do našich každodenních činností a využívat hodnoty, které nám poskytují.

  Programy založené na příběhu a hře, jako Konání ve světe VUCA a Agile Mindset, jsou navrženy tak, aby podporovaly adaptaci na neustále se měnící svět a profesionální aplikaci agilních principů, které jsou pro lídři nezbytné.

  Trénink Kuráž lídra, které posiluje vědomé riskování a přebírání odpovědnosti, je stále populárnější.

  Zajímavou součástí našeho portfolia jsou tréninky Bezpečnost – formování postojů a Bezpečnostní leadership. Ty pomáhají zvyšovat povědomí zaměstnanců a vedení o bezpečnostních aspektech s cílem změnit základní postoje k bezpečnosti a ochraně zdraví.

   

  Insight 3

  Změna postoje? Obtížné, a přesto zvládnutelné

  Zatímco naše dovednosti lze rozvíjet poměrně snadno, změna postojů je delší a obtížnější proces. Naše zkušenosti však ukazují, že to není nemožné. Pokud jste tomu otevřeni, můžete očekávat rychlé výsledky.

  Ačkoli všechny naše tréninkové programy obsahují prvky změny myšlení a postojů, doporučujeme – zejména na začátku komplexních rozvojových programů – věnovat správnému nastavení mysli samostatný blok.

   

  Začít workshopem Growth mindset je skvělou volbou pro jakoukoli cestu rozvoje.

  Protože učení není událost,  proces, změna nenastane ze dne na den. Je třeba ji upevnit během tréninku a i po něm, ve fázi podpory při zavádění. Týmové koučování, workshopy s případovými studiemi, individuální koučování, sdílení osvědčených postupů, ale zejména podpora a dohled nad přímými podřízenými jsou nástroje, které mohou zakotvit změněný přístup.

  Chcete se dozvědět více o změně postoje?

  Pojďme si promluvit a najít pro Vás to správné řešení.
  Zanechte nám své údaje a my se s Vámi brzy spojíme.