Remote Ready

Naše řešení pro vaše lidi na home-office

Řešení pro rozvoj lidí
upravené pro vzdálený přístup,
které řeší klíčové otázky dneška:

 

Jak se postarat o zaměstnance a zabránit krizi v nové realitě?

 

Jak hladce přejít na nový způsob práce a udržet efektivitu?

 

Jak udržet smysl pro soudržnost a motivaci v rozptýlených týmech?

BUĎTE #REMOTEREADY
S DEVELORem!

Contact us!

Různé druhy online vzdělávání

Pro splnění potřeb online vzdělávání jsou nutné z hlediska délky i interaktivity různé formy tréninků a workshopů. Naši konzultanti a trenéři jsou vybaveni dovednostmi i nástroji tak, aby mohli vám a vašim lidem nabídnout maximální efekt rozvoje.

Virtuální výuka umožňuje vést online školení, která  se velmi podobají klasickým, osobně vedeným školením. Je to vynikající způsob jak se učit, vyzkoušet si a procvičovat nové dovednosti a jak přenést naučené poznatky na pracoviště.

V rámci VIRTUÁLNÍHO ŠKOLENÍ maji účasníci možnost:

 •   zapojit se do interaktivních prezentací
 • pracovat na úkolech v malých skupinkách nebo dokonce
 • procvičovat si dovednosti v trojicích, stejně jako v režimu offline

Abychom dokázali zajistit dostatečnou interaktivitu, je virtuální výuka doporučená pro skupinu 6-12 lidí. Délka by neměla přesáhnout 120 minut.

 

Zeptejte se nás na možnosti virtuální výuky pro vaše lidi!

Během webináře spojujeme lidi s cílem informovat, přednášet, aktualizovat nebo diskutovat. Na rozdíl od virtuální výuky jde spíše o sdílení konkrétního obsahu a poznatků. To však neznamená, že webinář je únavná prezentace. Naopak, dobrý webinář je vysoce interaktivní a zapojuje lidi.

Během WEBINÁŘe účastníci:

 •  přispívají do diskuse prostřednictvím chatu a Q & A
 • vyjadřují svůj názor v anketách a při online hlasování
 • sdílejí materiály prostřednictvím své obrazovky

Tento typ vzdělávání je vhodný i pro větší publikum. Délka by neměla přesáhnout 90 minut.

 

Zjistěte, jak vám webináře mohou pomoci!

Tento typ virtuální interakce se doporučuje jako pokračování předchozího tréninku. Jeho účelem je poskytnout další podporu v daném tématu, prohloubit znalosti, diskutovat o konkrétních případech a výzvách a získat přímou podporu od školitele.

Během ONLINE KONZULTACE trenér / konzultant a účastníci:

 • prostřednictvím videochatu se navzájem vidí a slyší,
 • sdílejí si navzájem materiály a mají možnost je upravovat,
 • společně diskutují o případech, stejně jako by to dělali osobně.

V závislosti na tématu se doporučuje online konzultaci organizovat pro jednotlivce nebo v mikroskupině (2-3 lidé).

Délka jedné konzultace je 40 – 60 minut.

 

Vyžádejte si nabídku online konzultace

Online koučink je dobrý způsob, jak podpořit koučovaného při dosahování konkrétního osobního nebo profesionálního cíle  a také je dobrým prostředkem při poskytování individuální zpětné vazby po předchozí diagnostice.

Během ONLINE KOUČINKU kouč a koučovaný:

 • prostřednictvím videochatu se navzájem vidí a slyší,
 • sdílejí si navzájem materiály a mají možnost je upravovat
 • společně diskutují o případech, stejně jako by to dělali osobně

Podobně, jako u osobního koučinkového setkání  i online koučování může být jednorázovou událostí nebo sérií několika schůzek, zaměřených na konkrétní rozvojové cíle.

Doporučená délka jednoho online koučinkového setkání je 60 – 90 minut.

 

Zeptejte se nás na možnosti online koučinku!

Díky síle našeho týmu je každé vzdělávání na dálku vedeno nejen trenérem nebo konzultantem, ale také osobou, která má na starosti technickou stránku a vyřeší i případný technický problém.

Pro naši virtuální výuku, webináře a skupinové workshopy používáme ZOOM ROOM, který je vysoce spolehlivý z hlediska připojení, je jednoduchý na používání pro účastníky a umožňuje dobrý reporting. Jsme však připraveni využít jakékoliv řešení, které preferuje vaše společnost.

VYBERTE SI, CO PRO VÁS MŮŽEME UDĚLAT

Pro lídry

 

Vedení rozptýlených týmů je kriticky důležité. Lídři při něm více než kdykoliv předtím, čelí výzvě jak udržet lidi sladěné, angažované a produktivní.

Pro lidi na home-office

 

Individuální angažovanost a produktivita při práci na home-office zákonitě slábne. Pomáháme lidem minimalizovat frustraci a pokračovat v práci.

Agilní a VUCA leadership

Inovativní rozvojový program zaměřený na vedení lidí v prchavém a nepředvídatelném světě VUCA.

Více o agilním leadershipu

Vedení lidí na home-office

Krátká a praktická dávka plná znalostí a dovedností pro lídry, kteří čelí výzvě vedení týmu náhle nuceného pracovat na dálku

Více o vedení tímů na home-office

 

Efektivita při práci doma

Absolutně praktický návod k udržení vysoké úrovně výkonu v domácím prostředí.

Více o efektivitě při práci z domu

 

Osobní odolnost při home-office

Série virtuálních setkání na podporu osobní odolnosti, schopnosti vyrovnat se se stresem a udržení vysoké míry zapojení.

Více o budování odolnosti zaměstnance

 

NENECHTE V TOM SVÉ LIDI SAMOTNÉ

Kontaktujte nás!

Agilní a VUCA leadership

Inovativní rozvojový program věnovaný vůdcovství v nestabilním a nepředvídatelném VUCA světě. Odpovídá na otázky o tom, jak být efektivním lídrem v prostředí  VUCA, jak jednat agilně a vést tým k akceptování změny. Na základě osvědčených postupů Agile a LEAN metodologie pomáhá nastínit strategii práce a také pomáhá řídit práci, angažovanost a motivaci zaměstnanců.

TÉMATA

 • příprava na roli lídra
 • formulování vize týmu
 • rozhodování a posílení samostatnosti zaměstnanců
 • pochopení úlohy a využití zpětné vazby

FORMA

 • 1,5 hodinový úvodní webinář: VUCA výzvy a agilní leadership
 • 6 x 2 hodiny virtuální výuky (6 – 10 osob)
 • další materiály a práce mezi  jednotlivými moduly
 • gamifikovaná platforma
 • individuální konzultace s trenérem
Vyžádejte si další informace

Vedení lidí na home-office

V současnosti snad neexistuje důležitější dovednost  než je vedení, motivování a dohled nad zaměstnanci pracujícími z domu.Dnes, kdy abnormální se stává novou normou a staré rutiny se stávají bezcennými, neexistuje větší výzva než vytvořit angažované prostředí.

Náš online učební program pomáhá manažerům vypořádat se s aktuální neočekávanou situací, když lidé pracují vzdáleně a celá pracovní situace je nejistá a rychle se mění. Vedení vzdálených týmů zahrnuje leadership rutiny a strategie určené k motivaci lidí s využitím technologií jako výhody.

TÉMATA

 • leadership rutiny pro lidi pracující na home-office a vzdálené týmy,
 • motivování a zvyšování zapojení,
 • využití technologií ve váš prospěch (komunikace, podpora, kontrola),
 • hodnocení a zvládání emocí a strachu (sociomapování)

FORMA

 • 3 x 2 hodiny virtuálního tréninku,
 • dvoutýdenní sociomapování týmu (mapování emocionálního stavu vašich lidí),
 • další sdílené materiály a samostatná práce mezi moduly,
 • individuální online konzultace.
Vyžádejte si další informace

Efektivita při práci doma

Technologické novinky zpřístupňují práci na dálku stále více a více lidem po celém světě. Nezáleží na tom, zda pracujete na dálku na základě vašeho vědomého rozhodnutí, zda jste k ní donuceni  nebo je odpovědí na krizi v jaké žijeme v současnosti. Práce na dálku má řadu výhod, ale musíme při ní čelit i mnohým výzvám.

Cílem online tréninkového programu je podpořit účastníky v úspěšném adaptovaní na práci z domu tak, aby si zachovaly zadanou úroveň produktivity a rovnováhu mezi prací a osobním životem v tomto netradičním nastavení.

TÉMATA

 • výhody a výzvy práce na dálku,
 • vědom a efektivní time management a úkolů na home-office,
 • udržování pracovně-životní rovnováhy na home office,
 • principy komunikace a spolupráce při práci na dálku.

FORMA

 • 4 x 2 hodiny virtuální trénink
 • doplňující materiály na individuální práci mezi moduly
 • volitelné nástavby:
  • online konzultace pro podporu (40-60 min na skupinu)
  • individuální online koučink (60-90 min na osobu)

Zjistěte, jak být doma skutečně produktivní!

Vyžádejte si nabídku

Osobní odolnost na home-office

Prvních pár dnů může být práce z domova zábavou. Později ale může přijít frustrace – nemáte u sebe tým, se kterým byste mohli diskutovat o jednoduchých a hlavně složitých tématech, jste “v práci” 24/7 a nemůžete odejít, nejistota toho “kdy to skončí” vám začne vrtat v hlavě.

V takových situacích je třeba zaměřit se na naši osobní odolnost. Nesmíme dovolit frustraci, aby převzala kontrolu a ovlivnila naši činnost. Musíme být schopni identifikovat stresory a použít vhodné strategie pro jejich zvládnutí. Musíme zvládnout tuto neobvyklou situaci se vší naší vnitřní silou.

TÉMATA

 • co je to osobní odolnost a jak ji budovat,
 • pochopení našich vlastních stresorů a sabotérů,
 • definování a provádění strategií pro udržení angažovanosti.

FORMA

 • individuální diagnostika
 • 1-hodinový webinář
 • týdně 45-minutová online konzultace
 • individuální práce mezi konzultacemi

Zjistěte, jak vám můžeme pomoci budovat vaši odolnost!

Vyžádejte si nabídku

Už mnoho let pomáhame korporacím, velkým i středním firmám
ve vedení a práci s virtuálními týmy.
Jsme organizačně efektivní a jednáme rychle.

DOVOLTE NÁM POMOCT VÁM
BÝT SKUTEČNĚ #REMOTEREADY

SPOJTE SE S NÁMI!

 

Tyhle firmy už využili naše online tréninky a služby:

 

ZAJÍMAJÍ VÁS NAŠE
ŘEŠENÍ PRO VZDÁLENÝ ROZVOJ?

 

Napište nám a do 24 hodín se vám ozveme!


Agilní a VUCA leadershipŘízení lidí na home-officeRutiny týmové efektivitySpolupráce na dálkuOsobní efektivita na home-officeOsobní odolnostAngažovanost v krízovém stavuŘízení prodeje na dálkuHappy at Work - sonda do nálady týmuSociomapování - diagnostika stavu týmuSouhlas:


Nebo nám přímo zavolejte:

+420 730 171 180

Naši konzultanti vám budou plně k dispozici. Pokud se vám nepodaří dovolat, určitě se vám ozveme nazpět!