Řešení pro lidi na home-office

Ověřené našimi klienty.

Pro lídry

Vedení rozptýlených týmů je kriticky důležité. Pomáhamé lídrům udržet lidi sladěné, angažované a produktivní.

Agilní a VUCA leadership

Inovativní rozvojový program zaměřený na vedení lidí v prchavém a nepředvídatelném světě VUCA.

Vyžádat nabídku Více informací

Vedení lidí na home-office

Krátká a praktická dávka tipov pro lídry, kteří čelí výzvě vedení týmu náhle nuceného pracovat na dálku

Vyžádat nabídku Více informací

Pro lidi na home-office

Individuální angažovanost a produktivita při práci na home-office zákonitě slábne. Pomáháme lidem minimalizovat frustraci a pokračovat v práci.

Efektivita při práci doma

Absolutně praktický návod k udržení vysoké úrovně výkonu v domácím prostředí.

Osobní odolnost při home-office

Metody, které pomůžou zvládát mentální nároky dlouhodobé práce z domu.

ZÍSKEJTE NABÍDKU NA MÍRU

Online rozvoj je interaktivní

Naši konzultanti a trenéři jsou vybaveni dovednostmi i nástroji tak, aby mohli vám a vašim lidem nabídnout maximální efekt rozvoje interaktivní formou.

Virtuální výuka umožňuje vést online školení, která  se velmi podobají klasickým, osobně vedeným školením. Je to vynikající způsob jak se učit, vyzkoušet si a procvičovat nové dovednosti a jak přenést naučené poznatky na pracoviště.

V rámci VIRTUÁLNÍHO ŠKOLENÍ maji účasníci možnost:

 •   zapojit se do interaktivních prezentací
 • pracovat na úkolech v malých skupinkách nebo dokonce
 • procvičovat si dovednosti v trojicích, stejně jako v režimu offline

Abychom dokázali zajistit dostatečnou interaktivitu, je virtuální výuka doporučená pro skupinu 6-12 lidí. Délka by neměla přesáhnout 120 minut.

 

Vyžádejte si nabídku virtuální výuky pro vaše lidi!

Během webináře spojujeme lidi s cílem informovat, přednášet, aktualizovat nebo diskutovat. Na rozdíl od virtuální výuky jde spíše o sdílení konkrétního obsahu a poznatků. To však neznamená, že webinář je únavná prezentace. Naopak, dobrý webinář je vysoce interaktivní a zapojuje lidi.

Během WEBINÁŘe účastníci:

 •  přispívají do diskuse prostřednictvím chatu a Q & A
 • vyjadřují svůj názor v anketách a při online hlasování
 • sdílejí materiály prostřednictvím své obrazovky

Tento typ vzdělávání je vhodný i pro větší publikum. Délka by neměla přesáhnout 90 minut.

 

Vyžádejte si nabídku webinářů pro vaše lidi!

Tento typ virtuální interakce se doporučuje jako pokračování předchozího tréninku. Jeho účelem je poskytnout další podporu v daném tématu, prohloubit znalosti, diskutovat o konkrétních případech a výzvách a získat přímou podporu od školitele.

Během ONLINE KONZULTACE trenér / konzultant a účastníci:

 • prostřednictvím videochatu se navzájem vidí a slyší,
 • sdílejí si navzájem materiály a mají možnost je upravovat,
 • společně diskutují o případech, stejně jako by to dělali osobně.

V závislosti na tématu se doporučuje online konzultaci organizovat pro jednotlivce nebo v mikroskupině (2-3 lidé).

Délka jedné konzultace je 40 – 60 minut.

 

Vyžádejte si nabídku online konzultací!

Online koučink je dobrý způsob, jak podpořit koučovaného při dosahování konkrétního osobního nebo profesionálního cíle  a také je dobrým prostředkem při poskytování individuální zpětné vazby po předchozí diagnostice.

Během ONLINE KOUČINKU kouč a koučovaný:

 • prostřednictvím videochatu se navzájem vidí a slyší,
 • sdílejí si navzájem materiály a mají možnost je upravovat
 • společně diskutují o případech, stejně jako by to dělali osobně

Podobně, jako u osobního koučinkového setkání  i online koučování může být jednorázovou událostí nebo sérií několika schůzek, zaměřených na konkrétní rozvojové cíle.

Doporučená délka jednoho online koučinkového setkání je 60 – 90 minut.

 

Vyžádejte si nabídku koučinku!

Díky síle našeho týmu je každé vzdělávání na dálku vedeno nejen trenérem nebo konzultantem, ale také osobou, která má na starosti technickou stránku a vyřeší i případný technický problém.

Pro naši virtuální výuku, webináře a skupinové workshopy používáme řešení, která vyhovujú vám. Naši konzultanti a trenéři umí pracovat s MS Teams, Skype for Business, ZOOM, Hangotus. Jsme připraveni použít jakékolik řešení, které vyhovují vám!

NENECHTE V TOM SVÉ LIDI SAMOTNÉ

Vyžádejte si nabídku!

DETAILNÍ POPISY PROGRAMŮ

Agilní a VUCA leadership

Inovativní rozvojový program věnovaný vůdcovství v nestabilním a nepředvídatelném VUCA světě. Odpovídá na otázky o tom, jak být efektivním lídrem v prostředí  VUCA, jak jednat agilně a vést tým k akceptování změny. Na základě osvědčených postupů Agile a LEAN metodologie pomáhá nastínit strategii práce a také pomáhá řídit práci, angažovanost a motivaci zaměstnanců.

TÉMATA

 • příprava na roli lídra
 • formulování vize týmu
 • rozhodování a posílení samostatnosti zaměstnanců
 • pochopení úlohy a využití zpětné vazby

FORMA

 • 1,5 hodinový úvodní webinář: VUCA výzvy a agilní leadership
 • 6 x 2 hodiny virtuální výuky (6 – 10 osob)
 • další materiály a práce mezi  jednotlivými moduly
 • gamifikovaná platforma
 • individuální konzultace s trenérem
Vyžádejte si nabídku

Vedení lidí na home-office

V současnosti snad neexistuje důležitější dovednost  než je vedení, motivování a dohled nad zaměstnanci pracujícími z domu.Dnes, kdy abnormální se stává novou normou a staré rutiny se stávají bezcennými, neexistuje větší výzva než vytvořit angažované prostředí.

Náš online učební program pomáhá manažerům vypořádat se s aktuální neočekávanou situací, když lidé pracují vzdáleně a celá pracovní situace je nejistá a rychle se mění. Vedení vzdálených týmů zahrnuje leadership rutiny a strategie určené k motivaci lidí s využitím technologií jako výhody.

TÉMATA

 • leadership rutiny pro lidi pracující na home-office a vzdálené týmy,
 • motivování a zvyšování zapojení,
 • využití technologií ve váš prospěch (komunikace, podpora, kontrola),
 • hodnocení a zvládání emocí a strachu (sociomapování)

FORMA

 • 3 x 2 hodiny virtuálního tréninku,
 • dvoutýdenní sociomapování týmu (mapování emocionálního stavu vašich lidí),
 • další sdílené materiály a samostatná práce mezi moduly,
 • individuální online konzultace.
Vyžádejte si nabídku

Efektivita při práci doma

Technologické novinky zpřístupňují práci na dálku stále více a více lidem po celém světě. Nezáleží na tom, zda pracujete na dálku na základě vašeho vědomého rozhodnutí, zda jste k ní donuceni  nebo je odpovědí na krizi v jaké žijeme v současnosti. Práce na dálku má řadu výhod, ale musíme při ní čelit i mnohým výzvám.

Cílem online tréninkového programu je podpořit účastníky v úspěšném adaptovaní na práci z domu tak, aby si zachovaly zadanou úroveň produktivity a rovnováhu mezi prací a osobním životem v tomto netradičním nastavení.

TÉMATA

 • výhody a výzvy práce na dálku,
 • vědom a efektivní time management a úkolů na home-office,
 • udržování pracovně-životní rovnováhy na home office,
 • principy komunikace a spolupráce při práci na dálku.

FORMA

 • 4 x 2 hodiny virtuální trénink
 • doplňující materiály na individuální práci mezi moduly
 • volitelné nástavby:
  • online konzultace pro podporu (40-60 min na skupinu)
  • individuální online koučink (60-90 min na osobu)

Zjistěte, jak být doma skutečně produktivní!

Vyžádejte si nabídku

Osobní odolnost na home-office

Prvních pár dnů může být práce z domova zábavou. Později ale může přijít frustrace – nemáte u sebe tým, se kterým byste mohli diskutovat o jednoduchých a hlavně složitých tématech, jste “v práci” 24/7 a nemůžete odejít, nejistota toho “kdy to skončí” vám začne vrtat v hlavě.

V takových situacích je třeba zaměřit se na naši osobní odolnost. Nesmíme dovolit frustraci, aby převzala kontrolu a ovlivnila naši činnost. Musíme být schopni identifikovat stresory a použít vhodné strategie pro jejich zvládnutí. Musíme zvládnout tuto neobvyklou situaci se vší naší vnitřní silou.

TÉMATA

 • co je to osobní odolnost a jak ji budovat,
 • pochopení našich vlastních stresorů a sabotérů,
 • definování a provádění strategií pro udržení angažovanosti.

FORMA

 • individuální diagnostika
 • 1-hodinový webinář
 • týdně 45-minutová online konzultace
 • individuální práce mezi konzultacemi

Zjistěte, jak vám můžeme pomoci budovat vaši odolnost!

Vyžádejte si nabídku

Získejte nabídku pro sebe

Požádejte o nabídku

JSME OVĚŘENÝ PARTNER

Už mnoho let pomáhame korporacím, velkým i středním firmám ve vedení a práci s virtuálními týmy.

Jsme organizačně efektivní a jednáme rychle.

Tyhle firmy už využili naše online tréninky a služby:

 

ZÍSKEJTE NABÍDKU NA MÍRU